Futuristisch democentrum voor innovaties logistiek in Niel

VIL en POM Antwerpen plannen een demonstratiecentrum om innovaties uit de logistiek te tonen aan de sector en het brede publiek. In 2020 moet het project klaar zijn.

Een demonstratie- en belevingsgebouw voor de logistieke sector onder de naam LOG!Ville, dat is het ambitieuze plan dat VIL en POM Antwerpen vanmiddag voorstelden. Het komt in het Wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in Niel. Er was, ook vanuit de Vlaamse overheid, al langer vraag naar een locatie om de innovaties in de logistieke sector te demonstreren. Onder andere Genk en Zeebrugge waren ook kandidaat, maar uiteindelijk viel de keuze op het centraal gelegen Niel. 

2020

Men wil de sector laten kennismaken met wat er aan innovatie beschikbaar is. LOG!Ville zal 2.000 m2 gebouwen beslaan, met demonstratiemagazijnen, maar ook plek om te experimenteren en voor virtuele- en augmented-reality-toepassingen. Het bestek voor een openbare aanbesteding is klaar, de gunning moet voor kerstmis rond zijn, maakt provinciaal gedeputeerde Ludwig Caluwé zich sterk (rechts op de foto, samen met Luc Broos (links) van POM Antwerpen). In de zomer van 2020 zou het complex operationeel moeten zijn. De ambitie is groot: LOG!Ville moet een echte 'landmark' worden op de site. In de buurt bevinden zich ook de UA-incubator Darwin en Archimedes. 

Mikken op investeerders

Een dergelijk belevingscentrum ontbrak nog voor de logistieke sector. De mosterd voor LOG!Ville werd gehaald bij de site Kamp C in Westerlo, een voormalig militair domein dat omgebouwd werd tot innovatiecentrum voor de bouwsector. In het kielzog van het innovatiecentrum vestigden verschillende gebouwen zich in de buurt ervan. Men wil dat dit ook gebeurt in de omgeving van LOG!Ville. Primaire doelgroep: de Vlaamse bedrijven, logistieke werknemers en buitenlandse investeerders en delegaties. 

VIL staat in voor de uitbating van het project. De verwachting is dat specialisten uit de sector, maar ook logistieke opleidingen, er terechtkunnen. Op termijn zullen de innovaties die in LOG!Ville worden getoond, ook in andere provincies geëxposeerd worden. "In de andere provincies is eveneens nood aan kennis over de nieuwste logistieke ontwikkelingen", weet Caluwé. 

5,3 miljoen 

Het project is begroot op een kleine 5,3 miljoen euro. 2,1 miljoen komt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. POM Antwerpen neemt 1,9 miljoen voor zijn rekening, VIL legt 680.000 euro op tafel. 

Michiel Leen