Flows Event: "Tweede projectoproep ecocombi’s mogelijk nog dit najaar"

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan de criteria voor een nieuwe projectoproep voor het testen van ecocombi’s in Vlaanderen. Eerst moet in juli de evaluatie van het huidige proefproject gedaan worden.

Dat zei Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vandaag tijdens het geslaagde 'Flows Executive Breakfast' rond de ecocombi's.

In het voorjaar van 2014 werd een eerste projectoproep gelanceerd door de Vlaamse overheid. Die proef is op 1 juli 2014 ingegaan, maar in de praktijk is de eerste ecocombi – van NinaTrans en AB Inbev – pas exact een jaar geleden beginnen rijden. Inmiddels rijdt ook een tweede 'Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie' (LZV), van Gilbert De Clercq – sinds enkele weken tussen Antwerpen en Kallo.

Evaluatie in juli

Volgens Roelants is het voorzien dat het huidige project na twee jaar geëvalueerd wordt (in juli 2016, dus) en de bestaande vergunningen met twee jaar verlangd kunnen worden. Die ecocombi’s kunnen dus twee langer rijden, weliswaar onder dezelfde voorwaarden zoals die werden voorzien in de nu geldende vergunningen.

“De nieuwe projectoproep staat los van het huidige project. Het is dus niet zo dat er al in juli een nieuwe oproep zal gedaan worden”, legt Roelants uit. Hij benadrukt dat er nu al wel gewerkt wordt aan een eventuele wijziging van de criteria en voorwaarden. Ook is er al overleg geweest binnen de evaluatiecommissie.

Ten vroegste in het najaar

Die criteria en voorwaarden zullen onder andere gebaseerd zijn op de resultaten van de eerste formele evaluatie medio 2016. Ook zal er rekening gehouden worden met de opmerkingen van de huidige deelnemers en van de sector. Roelants verwacht dat de tweede projectoproep ten vroegste in het najaar gelanceerd zal worden.

Op de vraag of die gewijzigde criteria door het Vlaams Parlement moeten goedgekeurd moeten worden – wat het proces kan vertragen – antwoordt Roelants: “Dat zal afhangen van hoe ver we willen gaan. In het huidige decreet is al veel omschreven, maar indien er fundamentele wijzigingen zouden zijn, dan zal dat via het Parlement moeten passeren.”

Terreinbezoeken

Een van de punten van kritiek voor het huidige project is dat de criteria geen rekening houden met de werkelijke situatie ter plekke. Zo staat er dat er niet binnen de bebouwde kom mag gereden worden, terwijl in de praktijk de veiligheid voldoende gegarandeerd kan worden. “Het zou beter zijn moest iemand ter plaatse komen kijken naar de werkelijke omstandigheden”, stelt Cybille Buyck, senior advisor Corporate Affairs van AB Inbev.

Volgens Roelants kan dat overwogen worden, maar hij plaatst wel enkele kanttekeningen. “Iedereen die een traject indiende, is gelijk behandeld. Wij hebben geprobeerd om zo objectief mogelijk te zijn. Gaan kijken op het terrein, zou subjectief zijn geweest en dat wilden wij uitsluiten.”. Wel voegt hij hieraan toe dat de tijd tussen de projectoproep en de deadline voor het verlenen van de vergunningen kort was. Daarenboven zijn veel aanvragen pas kort voor die deadline binnengekomen. Dit alleen al had een onderzoek naar de veiligheid ter plaatse moeilijk gemaakt.

“Naar de toekomst toe moeten we dus ervoor zorgen dat de dossiers niet in de laatste dagen worden ingediend. We moeten meer tijd hebben om alles goed te bekijken en eventueel op terreinbezoek te gaan”, klinkt het.

In de komende dagen zullen andere aspecten van deze ontbijtsessie redactioneel behandeld worden.