Ecocombi mag in Spanje nagenoeg vrij rondrijden

Ecocombi’s van 25,25 meter lang en 60 ton zwaar mogen voortaan zo goed als volledig vrij rondrijden in Spanje. De nieuwe regels zijn woensdag in het Spaanse staatsblad verschenen en daags nadien in voege getreden.

In Spanje was de tegenkanting tegen de LZV's (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie) heel groot, maar ze ging verrassend genoeg vooral uit van de transportbedrijven zelf, en dan vooral van de kleinste ondernemingen. Vooral de CNTC en de chauffeursvakbonden UGT hebben zich verzet. Na iets meer dan 8 jaar lobbyen halen de vervoerders nu hun gelijk.

De Spaanse regering heeft de ecocombi’s toegelaten op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de modulariteitsprincipes en minstens zes assen tellen. Een vergunning moet bij de overheid aangevraagd worden, die de impact van de combinatie op verkeersveiligheid en mobiliteit zal evalueren.

De trajecten moeten minstens 150 kilometer lang zijn en er moet een duidelijke signalisatie aangebracht worden. Dat zou gaan om gele zwaailicht rondom het hele voertuig. Ook moet achteraan een bord met de aanduiding XL bevestigd worden. De maximale snelheid is 90 kilometer per uur op autosnelwegen en 80 op andere wegen.

De aanvragen moeten ingediend worden bij de Direccion General de Trafico, of bij de algemene verkeersdirectie van Catalonië en Baskenland.

Breder kader

De introductie van de ‘Megacamiones’ kadert in het ‘Plan de Movilidad Segura y Sostenible’. Hiermee wil de Spaanse regering de transportsector competitiever en efficiënter maken. De kostprijs kan met 15 tot 50% verlaagd worden, aldus de Fenadismer, een branchevereniging voor hoofdzakelijk kmo’s.

Volgens de federatie gaat het hier niet om een grootschalige inzet, maar over een proef om de impact ervan op de spoor- en wegvervoervolumes te meten. Zo wil men weten of het totale aantal trucks op de Spaanse snelwegen zal dalen en ook of de emissies zullen dalen.

In de wettekst die woensdag werd gepubliceerd in het Bolletin Official wordt de euromodulaire configuratie van de Megacamiones duidelijk omschreven. Ze somt ook de positieve resultaten op van de verschillende proefprojecten in Europa.

Hoewel de voorbereiding van de invoering van de ecocombi in Spanje in onze contreien onopgemerkt is gebleven, had de ministerraad op 20 november al de basis gelegd van de nieuwe regels. Het wetgevend werk is bijzonder snel gegaan. Zo is op iets meer dan een maand tijd het wettelijk kader afgewerkt, de verhouding tussen gewicht en motorvermogen vastgelegd, de remkracht, en meer.

Ook in Vlaanderen zijn testen aan de gang. Benieuwd hoe ze evolueren? Kom dan naar de Flows-ontbijtsessie op 28 januari 2016 omtrent dit topic. Volg nadien onze redactionele reeks op flows.be