Denemarken verlengt ecocombi-proef tot 2030

Denemarken heeft beslist om de proef met ecocombi’s te verlengen tot 2030. De test, die in 2008 begon, is succesvol zodat de Deense regering het gebruik ervan voort wil stimuleren.

De oorspronkelijk test uit 2008 duurde drie jaar. Na een positieve evaluatie in 2010 werd beslist om de test te verlengen tot 2016. Na opnieuw een gunstige evaluatie is beslist om de test te verlengen tot 2030. Deze lange proefperiode moet de bedrijven meer vertrouwen geven en nieuwe investeringen stimuleren.

Momenteel zijn er in Denemarken 675 ecocombi’s van 100 bedrijven in gebruik. Ze mogen rijden op bepaalde wegen die voor de test zijn vrijgegeven. Op dat wegennet zijn inmiddels mogelijke knelpunten weggewerkt en is de infrastructuur indien nodig aangepast. Ook bij de aanleg van nieuwe wegen wordt rekening gehouden met de grotere afmetingen van de combinaties.

Rode lap

De beslissing van de Deense regering werkt als een rode lap op een stier bij de 'No Mega Trucks'-lobby. Die groep, waarin de Duitse Allianz Pro Schiene een zeer grote rol speelt, zegt dat Kopenhagen “een onomkeerbare situatie creëert, zonder dat er rekening gehouden wordt met het milieu, de infrastructuur en de verkeersveiligheid.”

De drukkingsgroep heeft onder andere kritiek op het feit dat het wegwerken van de knelpunten en het verbreden van de rotondes omgerekend 30 miljoen euro heeft gekost. Door die verbreding rijden auto’s nu sneller op de ronde punten, stellen de automobielclub DCF en de fietsersvereniging DCF.