Comeos: “Nieuwe regeling e-commerce is slag in het water”

Comeos, de federatie voor handel en diensten, is teleurgesteld door de hervorming van de regels voor nacht- en zondagswerk in de e-commerce. Volgens CEO Dominique Michel verandert er niets en is dit een gemiste kans.

In het ‘zomerakkoord’ is voorzien dat – gedurende een proefperiode van twee jaar – het organiseren van zondags- en nachtarbeid eenvoudiger wordt. Tijdens die periode kan dat via een aanpassing van het arbeidsreglement. Na die proefperiode zal een definitieve regeling mogelijk zijn, ofwel via een aanpassing van het arbeidsreglement, ofwel via een bedrijfscao. “Artikel 38 van de arbeidswet zal worden aangepast om nachtwerk toe te laten voor e-commerce activiteiten in een onderneming door een cao af te sluiten met minstens één syndicale organisatie”, stelt het communiqué van de regering.

Enkel na middernacht

Maar volgens Michel werd zowel aan de flexibiliteit als aan de loonkosten feitelijk niets gewijzigd. “In de praktijk blijkt dat vanaf 1 januari nachtarbeid enkel tussen middernacht en 5 uur kan ingevoerd worden via een cao met slechts één vakbond”, zegt hij.

“Dit is eigenlijk een symbolische maatregel die niets zal opleveren. Ondernemingen willen namelijk – in eerste instantie – van 20 uur tot middernacht kunnen werken. Hiervoor werden geen maatregelen genomen. Dit moet nog steeds via een wijziging van het arbeidsreglement, waarvoor zeer vaak het akkoord van alle vakbonden vereist is”, legt Michel uit. De reden is dat in grote bedrijven zoals winkelketens, het arbeidsreglement enkel kan gewijzigd worden mits goedkeuring van de ondernemingsraad. In de meeste ondernemingen moet dat bij unanimiteit gebeuren. In een paar gevallen is een meerderheid van bijvoorbeeld 75% mogelijk.

“Het wordt dus met andere woorden gemakkelijker om personeel om 3 uur ’s nachts te laten werken dan om 22 uur. Deze maatregel wijzigt niets. Geen enkel bedrijf zal beginnen werken vanaf middernacht als er van 20 tot 23.59 uur niets gedaan kan worden”, reageert Michel.

Overhevelen naar PC 226 niet mogelijk

Op onze vraag of het niet gemakkelijker zou zijn om het personeel voor de e-commerce over te hevelen naar het paritair comité 226 van de logistiek, is het antwoord negatief. Een onderneming zou dan een aparte juridische entiteit moeten oprichten in dit paritair comité. Aangezien elk paritair comité zijn eigen loon-en arbeidsvoorwaarden heeft, verkiezen ondernemingen ervoor hun activiteiten onder één paritair comité onder te brengen. Hun werking wordt anders veel te ingewikkeld.

Bovendien ontneemt dat de flexibiliteit. Winkels zijn dikwijls in zekere zin depots. Men wil de bestellingen in de winkel laten rondhalen. Na sluitingstijd. Er zijn proeven geweest met ‘picken’ in de rekken tijdens de openingsuren, maar dat blijkt te veel hinder te veroorzaken voor de klanten”, zegt hij.

Zondagsarbeid

Michel vindt trouwens ook de maatregel rond zondagsarbeid een schijnvertoning: “Om zondagsarbeid toe te laten, moet het arbeidsreglement aangepast worden. Hiervoor is opnieuw bij de meeste ondernemingen het akkoord van alle vakbonden nodig. Het brengt ons geen stap vooruit.” Veel e-consumenten die op zondag bestellen, willen die de volgende dag – maandag dus – ontvangen. Dat blijft de facto onmogelijk.

Volgens Michel is dit een gemiste kans. “De bonden zijn zeer wantrouwig. Die proefperiode had kunnen bewijzen dat nacht- en zondagsarbeid wel lukt. En na die twee jaar hadden wij het akkoord kunnen finaliseren. Wij zijn dan ook zeer ontgoocheld”.

Geen loonkostenverlaging

In een recent document had Comeos naast het gebrek aan flexibiliteit ook gewezen op de hoge arbeidskost als een van de redenen waarom het e-fulfilment in de buurlanden boomt en niet bij ons. Michel is dan ook teleurgesteld dat het zomerakkoord op dit punt eveneens geen verbetering brengt. “Ondanks recente beloftes vanuit regeringskringen stellen we vast dat er geen maatregelen werden getroffen om de loonkosten in de handel te verlagen. De loonhandicap van 17% blijft, ondanks de tax shift”.

“Vandaag wordt één op de twee online bestellingen in het buitenland voorbereid. De symbolische maatregelen van de regering zullen hier dus niets aan veranderen”, is de conclusie van Michel.

Philippe Van Dooren