BRUcloud krijgt momentum

Het op cloudtechnologie gebaseerde samenwerkingsplatform op Brussels Airport draait al. CEO Jean Verleyen van de ontwikkelaar Nallian verwacht dat iedereen mee op de kar zal springen.

Verleyen (foto) is de voormalige senior vicepresident van Porthus, dat in 2010 werd verkocht aan Descartes. Vanuit die ervaring ontwikkelde hij een reeks principes om door data gestuurde samenwerking te verbeteren. Op basis van input van toekomstige gebruikers integreerde hij innovatieve technologie van zowel cloud als sociale media. Gecombineerd met goede oude B2B-technologie, leidde dat tot het Nallian-platform. Het werd speciaal opgezet voor samenwerking tussen gemeenschappen van onafhankelijke ondernemingen.

“Ondernemingen hebben veel waardevolle data in hun systemen zitten, die ook hun zakenpartners tot betere resultaten kunnen brengen. Tegelijkertijd zijn die systemen echter niet aangepast om ook de gegevens van die zakenpartners te kunnen absorberen. Daarom heb je een platform nodig dat daar tussenin zit.” Ondertussen wordt hij door sommige collega’s in deze redenering gevolgd en de rest, zegt hij, is geschiedenis.

Verleyen geeft toe dat ondernemingen vaak huiverig staan tegenover het delen van informatie, omwille van de complexiteit of het gebrek aan transparantie over wat er met die data gebeurt. “Wat wij hebben gebouwd, is een platform met het gebruiksgemak van LinkedIn. Het is erg gemakkelijk om zakenpartners met elkaar samen te brengen. De transactionele data worden gedeeld onder de volledige controle van de leverancier van deze data. Als deelnemer kan je zelf bepalen welke data je met wie en met welk doel wil delen en je kan controleren wie wat heeft gebruikt. We merken dat zo’n niveau van transparantie ondernemingen meer openstelt voor datadeling.”

De waarheid en niets dan de waarheid

Een groot voordeel van deze aanpak van datadeling zit in het feit dat de informatie onbeperkt kan worden gebruikt. Bedrijven moeten elk data-element maar één keer delen. Omdat de bron verantwoordelijk blijft om de data te beheren en te updaten, weten de andere leden in de gemeenschap dat zij deze unieke versie van de waarheid te allen tijden kunnen vertrouwen. Bovendien worden deze gedeelde data bewust onafhankelijk van andere applicaties gehouden, zodat zij ook door deze andere applicaties gebruikt kunnen worden.

“Eén van de volgende applicaties die we de BRUcloud-gemeenschap ter beschikking gaan stellen, is een slotboekingssysteem voor vrachtwagens. Het zal worden gevolgd door de integratie van alle administratieve processen. Al deze processen kunnen dezelfde data gebruiken, van wie ze ook afkomstig zijn. Dat wil zeggen dat de obstakels voor nieuwe applicaties sterk worden beperkt. Aldus kan Brussels Airport een ecosysteem van applicatieleveranciers creëren, wat de waarde van de cloud nog zal versterken.”

“In het verleden was IT vooral een zaak van het integreren van systemen”, zegt Verleyen. “Maar dan werden de data gedupliceerd en verspreid over een veelheid aan bedrijfs- of applicatiespecifieke systemen. Het uiteindelijke doel is om elk data-element te bundelen in een gedeeld systeem. Dan kunnen applicaties intelligente beslissingen nemen die uitgaan van altijd verse collectieve data vanuit alle deelnemers. Ik vergelijk dat altijd graag met een navigatiesysteem. Het ingebouwde systeem is gebaseerd op weggegevens die even oud zijn als de wagen zelf. Het collaboratieve systeem Waze daarentegen is ‘slim’ want het werkt op basis van realtime gegevens die worden ingebracht door alle andere gebruikers. Dat is precies wat we ook met Nallian willen bereiken.”

Monolieten als Cargonaut en Dakosy zijn dingen uit het verleden

“Gebruikers zeggen ons dat systemen als Cargonaut en Dakosy voorbijgestreefd zijn. Het zijn monolithische blokken waarin alle functionaliteit afkomstig is van één leverancier. Vandaag is er een trend om voor elk individueel onderdeel de beste leverancier in zijn soort te kiezen. De bestaande architectuur laat zo’n 'macédoine' niet gemakkelijk toe, wat betekent dat je afhankelijk bent van de goodwill en de mogelijkheden van je bestaande leveranciers. We weten echter allemaal dat niemand de beste kan zijn op elke vlak. Op Brussels Airport zijn we in feite bezig met het uitrollen van het BCS (BRUcargo Community System) van de volgende generatie.”

BRUcloud wordt aangeboden door de luchtvrachtgemeenschap van Brussels Airport, dat het systeem aan zijn leden zal aanbieden. “Die moeten dan alleen nog hun systemen ontsluiten voor BRUcloud. Wij bij Nallian doen dan de rest, zelfs op het vlak van interoperabiliteit, opdat de data ook in andere gemeenschappen kunnen worden gebruikt.”

Het platform zal leiden tot een veel betere zichtbaarheid in de (luchtvracht)keten. “Op BRUcargo is het de bedoeling om ook de douane mee aan boord te nemen. Het komt er alleen op aan om de gegevens te ontsluiten en andere partijen de toestemming te geven om bepaalde elementen daarvan te gebruiken. Dat kan allemaal vanuit je eigen dashboard/controlecentrum voor datadeling.”

Op Brussels Airport wordt de uitrol ondersteund door een stappenplan dat wordt uitgetekend door de pas opgerichte koepelorganisatie Air Cargo Belgium. Binnen ACB zit Jean Verleyen de werkgroep ‘Digitalisering’ voor.

Heathrow doet ook mee

In de komende weken gaat de werkgroep samen zitten rond onderwerpen als de al genoemde slotboeking, het opvolgen van de pharma dolly's en temperatuurmeting en een farmadashboard. Zowel de verladers als de expediteurs zullen daarbij worden betrokken. Verleyen: “De groep zal een antwoord moeten formuleren op de vraag of ze een voorloper of een volger willen zijn. Zie je IT als aanstuurder of als een noodzakelijk kwaad?”

Volgens Verleyen leveren Steven Polmans en zijn cargoteam baanbrekend werk. “We zijn al gecontacteerd door andere luchthavens en we voelen aan dat er nog een lage weg af te leggen is. In mei werden we uitgenodigd om ons concept voor te stellen op de stand van Heathrow Airport op Multimodal 2016 in Birmingham. In juni hebben dat nog eens overgedaan op de Fly-Pharma-conferentie in Brussel. De interesse is groot, want de nood is dat ook. Op Heathrow staan de vrachtwagens in de file met wachttijden tot 8 uren. Een slotboekingssysteem is een absolute must.”

Clustering van vrachtwagenlading

Het Nallian-concept is niet beperkt tot luchtvrachtgemeenschappen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) overweegt ook om over te stappen naar datadeling. Volgens Verleyen zal dat ook moeten: “Als je in de voorste linies wil blijven in een veranderende competitieve omgeving, moet je in staat zijn om data te delen en wel op een zo beweeglijke en gecontroleerd mogelijke manier. Het gaat om digitale transformatie of ingehaald worden. Als je dan toch door dit proces heen moet, kan  je dat best zo vroeg mogelijk doen en er eerder de vruchten van plukken.”

Met Procter en Gamble ontwikkelde Nallian CargoStream, een groot platform voor de bundeling van lading. Het heeft de ambitie om de transportnoden van duizenden verladers samen te brengen op één platform, zodat het vinden van mogelijkheden tot bundeling een fluitje van een cent wordt. Binnen deze context is de anonimisering van data een absolute noodzaak, gezien de wetgeving op de kartelvorming.

“Momenteel lopen er pilots met 15 verladers op CargoStream. We willen er echter duizenden op hebben. Eén vierde van de vrachtwagens op het Europese wegennet rijdt leeg en de rest is maar voor 55% gevuld. Er zijn dus mogelijkheden tot bundeling zat. Het zal een verzoening tot stand brengen tussen de stabiliteit die wordt gevraagd door de logistieke operatoren zoals binnenvaarten spoor en de voorspelbaarheid waar de verladers om vragen. Met het onderliggende Nallian-platform kunnen heel wat data worden ontsloten en op een hypergecontroleerde wijze ter beschikking worden gesteld. Zo wordt het ook voor derde partijen gemakkelijk om deze data te analyseren en op basis ervan te werken.”

De mogelijkheden zijn eindeloos, denkt Verleyen. “Je kan processen over verschillende bedrijven heen automatiseren en ze met behulp van zelflerende systemen aanpassen. Dat gebeurt met realtime data, inclusief informatie die door sensoren wordt gegenereerd.”

“Tot op zekere hoogte helpen we de wereld ‘as one’ te laten functioneren. De dag van vandaag volgen data nog altijd een sequentieel pad. De ene transactie vindt plaats nadat de vorige is afgesloten, een ding in de keten komt na het andere, de ene onderneming volgt de andere. Dat is ook wat er gebeurt in de klassieke luchtvrachtketen en dat is het wat leidt tot buitensporige achterstand in het hele proces. Vergelijk dat maar eens met een integrator als DHL, waar de hele keten door een enkel systeem wordt gestuurd. Dat is het wat we aanbieden: virtuele integratie tussen soevereine ondernemingen binnen hetzelfde waardenetwerk, zodat het hele netwerk gesynchroniseerd kan opereren.”