BOS+ steekt H.Essers alweer stokken in de wielen

Natuurvereniging BOS+ stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vergunning van H.Essers voor het ontbossen van de Hörmannsite aan te vechten. De logistieke groep reageert teleurgesteld en zegt volledig conform de wet te handelen.

H.Essers wil een nieuw Europees crossdockcenter bouwen op de voormalige Hörmannsite op het bedrijventerrein Genk-Noord, op een boogscheut van het hoofdkwartier van de transport- en logistiekgroep. Die investering is een gevolg van de saga rond het fameuze ‘Essersbos’. Toen bleek dat de groep definitief moest afzien van de ontbossing voor de uitbreiding van het logistiek complex voor de farmasector aan de Transportlaan, ging ze twee jaar geleden over tot een ‘plan B’, een inbreiding.

Op de hoofdsite zou plaats vrijgemaakt worden voor de farmalogistiek door de bestaande crossdock voor het wegvervoer af te breken en te vervangen door logistieke gebouwen. Het crossdock zou dan – in principe in 2020 – van de Transportlaan naar de voormalige Hörmannsite langs de Woudstraat verhuizen. Dat is industriegebied en deels bedrijfsklaar. Het andere deel, 8 ha bos, moet nog gekapt worden. De stad Genk leverde twee jaar geleden de omgevingsvergunning af, weliswaar gekoppeld aan strenge voorwaarden. De deputatie van Limburg bevestigde in maart de kapvergunning.

BOS+: "Ernstige tekortkomingen"

BOS+ zegt nu zich niet neer te leggen bij de beslissing van de deputatie, omdat de vereniging “ernstige tekortkomingen” blijft zien in de vergunningsaanvraag. Zo zegt ze dat er geen milieu-effectrapportering is uitgevoerd. Bert De Somviele, directeur van BOS+: “Normaliter moet je voor elke ontbossing groter dan 3 hectare een grondige milieu-effectrapportering (MER) uitvoeren. Maar Essers heeft voor een ontbossing die bijna driemaal zo groot is, een ontheffing van de MER-plicht gevraagd en gekregen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de verplichte studie van alternatieve locaties en een diepgaand fauna- en flora-onderzoek niet zijn uitgevoerd.”

H.Essers: “Conform de wet”

“Er moet hier inderdaad ook 8 ha aan bos geruimd worden, maar dat dient wel in de juiste context gezien te worden. We hebben begrip voor ieders mening, maar betreuren ten zeerste dat er een negatieve context wordt gegeven. We spreken hier van een heel andere situatie dan aan de Transportlaan: dit is wel degelijk industriegebied en deels ontwikkeld. We voorzien ook ruime compensatie van 17 ha natuurgebied in Opglabbeek”, zegt Bob Van Steenweghen, public affairs manager van H.Essers.

Volgens hem is voor een groep als H.Essers betrouwbaarheid essentieel. “Wij willen alleen maar vooruit met respect voor de wetgeving en de maatschappij. We gaan door de acties van één partij kostbare tijd verliezen, terwijl wij volledig conform de wet ondernemen. Kostbaar voor onze medewerkers vandaag én morgen, voor onze klanten en voor Limburg”, stelt hij nog.

Philippe Van Dooren