Belgische expediteurs vrezen impact kilometerheffing

De Belgische expediteurs getuigen van een matige groei en een grote bezorgdheid. Dat is ook de slagzin van de conjunctuurenquête van het BITO voor het tweede kwartaal van 2016.

In een commentaar bij de jongste enquête wijst het Belgisch Instituut van Transportorganisatoren (BITO) op de gevolgen van de kilometerheffing. Nochtans lijken de transporteurs uit te gaan van een verbetering van de markt tegen het einde van het jaar. Een spectaculaire verbetering zit er echter nog niet in.

De enquête dateert van begin april en geeft zowel een terug- als een vooruitblik. Tijdens het eerste kwartaal zijn de omzetcijfers in de sector toegenomen. Op het vlak van personeelsbestand komt een status quo naar voren, hoewel de vraag naar personeel is toegenomen.

Aanslagen hebben impact op economische toestand

Het volumegewicht lag echter lager dan tijdens het laatste kwartaal van 2015. Deze daling is de resultante van een stijging in de zeevracht en een daling in de luchtvracht. In de Belgische zeehavens is de totale vracht tijdens het eerste trimester met 2,7% gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2014.

De totale tonnage van de Belgische luchthavens steeg tijdens de eerste twee maanden met 4,7%. In Frankfurt werd een daling geregistreerd van 0,76%, in Schiphol bedroeg de toename amper 0,78%. Vooral Liège Airport boerde goed: +8,2%. Over het hele eerste kwartaal daalde de luchtvrachttonnage met 2,7%. De aanslagen van 22 maart kostten Brucargo immers een daling van 9%. Deze aanslagen gaan ongetwijfeld een impact hebben op de algemene economische toestand.

Kilometerheffing zal transport-KMO’s de das omdoen

Net zoals dat tijdens het begin van het jaar het geval was, blijven de verwachtingen van de expediteurs voor het tweede kwartaal positief. Volgens het Planbureau zit er voor ons land voor dit jaar een economische groei in van 1,2% (1,4% in 2015). De uitvoer zou aantrekken tot 4,1%, de invoer van goederen en diensten met 3,3%.

De invoering van de kilometerheffing zal volgens de respondenten de markt ingrijpend veranderen. Veel transportondernemingen van KMO-gehalte zullen op middellange termijn verdwijnen, zo luidt de vrees. Omdat de verladers bovenal op zoek zijn naar de goedkoopste prijzen, zal ook de kwaliteit van de dienstverlening in de markt moeten inleveren.