Augmented en Virtual Reality meerwaarde in logistieke trainingen 

In het recente Flowsmagazine is het vizier gericht op Levenslang Leren in de Logistiek. Leren kan over technologie, maar ook mét technologie. Meer bepaald Augmented Reality en Virtual Reality kunnen een meerwaarde bieden in logistieke opleidingen.

Met Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) kan je een logistieke training en coaching efficiënter organiseren. Dat blijkt uit casestudies die VIL samen met negen bedrijven opzette. Beide technologieën hebben troeven maar ze verschillen naargelang de beoogde inzet. 

Vijf jaar geleden onderzocht het Vlaams innovatiecentrum voor de logistiek VIL de mogelijke efficiëntiewinsten van slimme brillen – een vorm van AR – in het magazijn. Uit het project Vision in Logistics bleken ze handige hulpmiddelen te zijn bij orderpicking, belading van voertuigen en kwaliteitscontrole bij ontvangst van goederen. Toen al bleek dat ze misschien ook in aanmerking kwamen voor opleidingen. Inmiddels staat men verder inzake AR-technologie en maakte ook VR veel vorderingen, met dank aan de gamingindustrie. 

Wat is het verschil tussen Augmented Reality en Virtual Reality? “Bij AR wordt informatie over de werkelijkheid heen gelegd. Via smart glasses of een tablet ziet men de omgeving in het echt, samen met virtuele beelden zoals instructieschermen. Bij VR wordt men helemaal ondergedompeld in een soort 3D-animatie. Het lijkt alsof je in een andere wereld bent, waarin je kunt rondkijken”, legt VIL-projectleider Luc Pleysier uit. 

“Het voordeel van VR is dat de opleiding kan gegeven worden in eender welk lokaal zonder speciale infrastructuur. Je kan ook op een veilige manier potentieel gevaarlijke situaties simuleren. AR daarentegen leent zich meer tot trainingen die best in een reële omgeving gebeuren”, voegt hij toe. 

Prioriteiten 

Om te zien welke technologie zich het best leent voor welk type opleiding, vroeg VIL aan de negen deelnemende bedrijven naar hun prioriteiten. Daaruit bleek dat er een onderscheid dient gemaakt tussen het screenen van zogenaamde soft skills bij selectie en aanwerving, training bij logistieke processen zoals picking, en training bij risicosituaties. 

Selectie en aanwerving kan je moeilijk beschouwen als een opleiding. “Toch kunnen AR en VR hierbij nuttig zijn. Er gaat veel tijd en geld verloren wanneer je tijdens de opleiding van een nieuwe medewerker tot de vaststelling komt dat zijn of haar softskills – zoals motivatie, leergierigheid of ‘can do’-mentaliteit – onvoldoende zijn. Met AR en VR kan je die vaardigheden testen voor aanvang van de opleiding of in een vroeg stadium bijsturen”, legt Pleysier uit. 

Uit de analyse van de prioriteiten kwam naar voren dat VR beter is voor het screenen van de softskills en de risicocoaching, en AR – en meer bepaald smart glasses – voor trainingen die een verbetering van de handelingen in logistieke processen beogen. Drie praktijktesten werden uitgewerkt om dat te verifiëren. 

Screenen van softskills 

De softskills werden bij DHL en VDAB getest. “Hieruit bleek dat VR bij het evalueren van de vaardigheden vier tot zes keer efficiënter is dan de klassieke methode met een-op-eeninterviews. Met VR kan je de kandidaten eventueel gelijktijdig testen en haal je de softskills er beter uit. Je kan bijvoorbeeld sneller beoordelen of iemand bereid is om zelf hulp of raad te vragen”, klinkt het. 

Veiligheidstrainingen 

Bij Scania testte men de inzet van VR bij veiligheidstrainingen. “Een groep kreeg een klassieke training en een tweede een training met de VR-applicatie. De resultaten waren niet eenduidig, onder meer omdat de testen door de coronacrisis maar op beperkte schaal konden plaatsvinden”, zegt Pleysier. “Dat sommige deelnemende bedrijven verdere proefprojecten bestuderen, wijst erop dat ze ondanks die resultaten genoeg vertrouwen hebben in de VR-methode.” 

Praktische coaching 

Bij Nike werd AR uitgetest in een nagebootste magazijnomgeving. Klassiek geeft de instructeur in groepjes van drie aanwijzingen over de wijze waarop men moet picken. Terwijl een medewerker oefent, kijken de twee anderen toe. Met AR kunnen de medewerkers simultaan oefenen, in groepjes van vier of meer. “Door de coronamaatregelen konden we de efficiëntiewinsten niet wetenschappelijk meten. Maar empirisch stelden we vast dat die methode efficiënter is. Alleen weten we niet hoeveel efficiënter”, voegt hij toe. 

Digital natives 

In alle drie de tests werd vastgesteld dat trainees sterk overtuigd waren van de meerwaarde van de nieuwe manier van leren. “Ze waren zeer enthousiast”, zegt Pleysier. “Tegelijkertijd werd vastgesteld dat het omgaan met AR en VR een barrière kan vormen voor medewerkers die minder vertrouwd zijn met technologie. Digital natives gaan er gemakkelijker mee om. Het vraagt dan ook voldoende begeleiding bij de start en een periode van gewenning voor de trainee van start kan gaan.” 

Negen deelnemers 

Aan het VIL-project ‘AR-VR in logistics training’ namen negen bedrijven deel: Atlas Copco Airpower, DHL Supply Chain, Generix Group Benelux, Kuehne+Nagel, Lanxess, Nike, Randstad, Scania Parts Logistics en VDAB. 

www.vil.be/project/ar-vr-training-for-logistics

Philippe van Dooren

Wilt u ook de andere artikels uit ons printmagazine 'Levenslang Leren in de Logistiek' lezen? We sturen ze u graag allemaal digitaal toe. Stuur een mail naar marketing@flows.be met als onderwerp 'graag artikels printmagazine'.