Antwerpen beslist toegangsvoorwaarden voor lage-emissiezone vanaf 2016

Het Antwerpse schepencollege heeft vrijdag j.l. het toelatingsbeleid goedgekeurd dat vanaf 2016 geldt voor de Antwerpse lage-emissiezone. Dat deed het zodra de Vlaamse regering haar princiepsbeleid voor de LEZ’s had aangekondigd.

In Vlaanderen wordt voor dieselwagens (en voor vrachtwagens) Euro3 met roetfilter de minimumnorm. Voor benzinewagens is dat Euro 1. Er worden twee voertuigcategorieën gehanteerd: personenwagens en bussen (categorie M) enlichte bedrijfswagens/vrachtwagens (categorie M).

In de loop van 2016 voert de stad een lage-emissiezone (LEZ) in in het gebied tussen Ring en Schelde en op Linkeroever. Oudere, meer vervuilende voertuigen zullen die zone dan niet meer in mogen. “Hierdoor zal de lokale luchtkwaliteit er gevoelig op vooruit gaan, met positieve gezondheidseffecten voor de inwoners”, aldus het college.

Het toelatingsbeleid van de stad werd vrijdag al bekendgemaakt zodat inwoners, bedrijven en bezoekers voldoende tijd hebben om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit beleid geldt onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van het Vlaams beleid ter zake, dat vrijdag werd beslist. Die goedkeuring wordt in de loop van 2015 verwacht.

Algemene toegangsvoorwaarden

Voor de dieselvoertuigen zullen de volgende minimumnormen gelden:

2016 – 2019: Euro4, Euro3 (indien uitgerust met een roetfilter)
2020 – 2024: Euro5
2025 en later: Euro6

Voor de benzine- of aardgasvoertuigen zal dat zijn:

2016-2019: Euro1
2020-2024: Euro2
2025 en later: Euro3

Voor de meeste vrachtwagens van beroepsgoederenvervoerders zullen deze normen geen probleem zijn, omdat zij hun voertuigen doorgaans minder dan vijf jaar in hun vloot hebben en ze jong genoeg zijn. Voor sommige ‘eigen vervoerders’, daarentegen, zouden er wel problemen kunnen zijn, vermits zij hun vrachtwagen vaak zeer lang blijven gebruiken.

Vrijstellingen

De toegangsvoorwaarden zullen voorlopig niet gelden voor bromfietsen en moto’s.

Sommige, door Vlaanderen bepaalde, voertuigen zullen steeds toegang hebben tot de LEZ, ook al voldoen ze niet aan de algemene toegangsvoorwaarden. Dit zal o.a. gelden voor elektrische, plug-in-hybride of met waterstof aangedreven voertuigen; prioritaire voertuigen van politie en brandweer, ambulances; voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang zoals nutsvoorzieningen en wegen.

Voor de meeste van deze voertuigen zal registratie bij de stad vereist zijn.

Controle

De controle zal automatisch gebeuren dankzij ANPR-camera’s die de nummerplaten herkennen van de voertuigen die de zone binnenrijden. Eigenaars van voertuigen die niet toegelaten zijn, zullen automatisch een retributie of boete toegestuurd krijgen.

De controle zal gebeuren op basis van de databank van de DIV (Directie Inschrijvingen van Voertuigen). Voor sommige voertuigen is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld voor voertuigen waarop een roetfilter is geïnstalleerd zonder premie van de Vlaamse overheid of voor buitenlandse voertuigen. Voor die voertuigen zal in 2016 registratie bij de stad vereist zijn.

Ook de voertuigen ‘buiten categorie’ die recht hebben op toegang tot de LEZ (zoals de elektrische bestelwagens, bijv.) zullen op voorhand geregistreerd moeten worden.

Uitzonderingen

Voor een aantal voertuigen die buiten de vrijstellingen vallen, zal het mogelijk zijn om te betalen. De toegang zal wel in de tijd beperkt zijn.

Ook gelden uitzonderingen voor een paar bijzondere doelgroepen, met name de eigenaars van een dieselvoertuig dat net niet aan de algemene toegangsvoorwaarden voldoet (bijvoorbeeld Euro3 zonder roetfilter in de periode 2016-2019) of van een old timer. Zij zullen toegang tot de LEZ krijgen mits betaling.

Meer informatie

Op de website van het Ecohuis Antwerpen staat een hulpmiddel om na te gaan of het de lage-emissiezone in de periode 2016-2019 al dan niet mag binnenrijden. (gebruik de zoekterm ‘LEZ’).

Er is ook een infolijn over de lage-emissiezone: 03 03 22 11 333 en info@stad.antwerpen.be.

Informatie over het Vlaamse beleidskader voor lage-emissiezones is te vinden via deze link