Ahlers ondersteunt dataplatform voor chemische sector

Ahlers wil een platform opzetten voor de uitwisseling van grote hoeveelheden data in de chemische industrie. Het kwam aan bod tijdens een evenement over cargopooling van OTM en VIB.

Ahlers is erg actief in de chemielogistiek. Op een workshop vorig jaar kwam het idee voor een sectoraal gegevensuitwisselingsplatform naar voor, zei Sven Verstrepen. Hij is Experienced Supply Chainentrepreneur bij Ahlers, waar hij de nieuwe divisie Ahlers Supply Network Innovation & Analytics (ASNIA) vorm moet geven. Het platform krijgt de naam CLICCS, wat staat voor ‘Collaborative Logistic Information Community (for the) Chemical Sector’.

Verstrepen merkt dat de belangstelling vanuit de sector erg groot is. “Wij denken aan een coalitie van bereidwilligen”, zei hij in dit verband. CLICCS vroeg Europese subsidies via het Europese programma Nextrust, dat samenwerking binnen de logistiek wil aanmoedigen. Tegen de zomer hoopt Verstrepen op een definitieve beslissing.

Nallian

Hij kan in ieder geval rekenen op de medewerking van ECTA, de European Chemical Transport Association. Die verenigt de transporteurs voor de chemische industrie. “CETA is indertijd opgericht vanuit de roep om veiligheid”, zei gedelegeerd bestuurder Peter Devos. “Wij zien CLICCS als een platform voor zowel fysische als informationele samenwerking. ”De andere betrokkenen bij CLICCKS zijn Port Expertise, het departement Transporteconomie van de UAntwerpen, het Nallianplatform en Cargostream, ook al een product van Nallian.

Nallian bleek de rode draad te zijn in de presentaties, die de verschillende al bestaande logistieke dataplatforms voorstelde. Ivo Fremau van Nallian herinnerde eraan dat Cargostream een open platform is dat Nallian ontwikkelde op vraag van Procter & Gamble. “Wegvervoer is goed voor drie vierde van het transport binnen Europa, maar is ook vier keer vervuilender. De gemiddelde beladingsgraad is  43%. Daarvan is 15% weg te werken door samen te werken.”

Cargostream stuurt momenteel al gebundelde stromen van Procter & Gamble en Tupperware tussen België en Griekenland. Momenteel zitten de verladers er al op. “Nu praat Nallian met dienstverleners”, zei Fremau.

Lege containers

Het platform met de langste geschiedenis, is het Centraal Boeking Platform (CBP), opgezet om de expediteur in de veranderingen van zijn beroep te ondersteunen. Hier zijn de VEA, het Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse Waterweg de initiatiefnemers. Het doel is om multimodaal transport van lege containers te beperken door lege containers in het hinterland te beheren en bundelen.

Volgens directeur Mark Scheerlinck zitten er momenteel 300 gebruikers op het CBP, dat 500 logistieke routes en 40 logistieke diensteverleners aanbiedt. Vanaf deze zomer zullen de gebruikers kunnen kiezen op basis van de meest groene tijdsvensters, wegvervoerkosten  en dag +1 voor export en dag -1 voor import.

De datatechnologie bestaat en ze zal leiden tot een digitale transformatie van de transport en logistieke sector, zegt Daniel Lievens, de kersverse CEO van NxtPort. Dat platform moet de logistieke stromen binnen de Antwerpse haven onderbrengen in een economisch ecosysteem, dat de waarde van data kan verzilveren. Als onmiddellijke voordelen noemde Lievens een betere planning op de terminals en een beter capaciteitsbeheer.

Projecten NxtPort

Ook NxtPort is ontstaan vanuit een behoefte in de sector. Het platform wil van Antwerpen een maritieme Silicon Valley maken. Het staat open voor iedereen, maar de dataleveranciers blijven eigenaars van hun data, een principe dat geldt voor alle platforms. De lopende tests hebben te maken met de voorspelling van de verwachte aankomsttijden van de schepen, de status van de lading, transportinstructies en gewichtsregistratie. Nog deze zomer wil NxtPort met twee projecten naar buiten komen.

Ondanks zijn jonge geschiedenis, staat de luchtvrachtsector nog vrijwel nergens op het vlak van digitalisering. Om daar het voortouw in te nemen, heeft Brussels Airport Company samen met Nallian zijn BRUcloud ontwikkeld. Dat moet de luchthavenoperator in staat stellen om BRUcargo uit te bouwen tot toonaangevend logistiek platform in Europa, zei Cargo Development Manager Sara Van Gelder.

BRUcloud krijgt nu echt momentum. De apps genereren al statistieken en bieden de mogelijkheid om farmazendingen op te volgen en afhandelingsmaterieel te boeken. Binnenkort kunnen transportbedrijven slots boeken voor de aanlevering en afhaling van lading. Daardoor kunnen ze wachttijden vermijden. BRUcloud gaat ook exportgegevens genereren voor de douane. “Het samenbrengen van data en analyse laat toe om het netwerk te versoepelen”, besloot Van Gelder.

Leegrijden verminderen

Ook de goede oude CMR is nog altijd een papieren document dat door te veelvuldig overschrijven aan informatie moet inboeten. “Mensen vergeten daarbij dat de CMR een juridisch document is, dat een rol speelt in de medeverantwoordelijkheid van de verlader”, zei Barry Van Leuven. Zijn bedrijf Pionira heeft een e-CMR ontwikkeld, die al circuleert in de elf landen die de conventie over de e-CMR al hebben geïmplementeerd.

De voorstelling van de diverse platforms was het onderwerp van net even ‘Cargopooling’ dat de verladersorganisatie OTM organiseerde in samenwerking met de Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek (VIB). Moderator Alex Van Breedam zei dat het vijf voor twaalf is om de stilstand van de logistiek te vermijden. De uitwisseling van data ondersteunt het poolen van lading en vermindert het leegrijden, zei hij. Van Breedam noemde als voorbeeld de samenwerking tussen concurrenten Colruyt en Delhaize voor de aanlevering van koekjes van dezelfde leverancier naar hun respectieve leverpunten.

Marcel Schoeters