Ahlers neemt operationele 'controletoren'-software van Tri-Vizor over

Ahlers heeft de ‘Collaborative Control Tower’-software van Tri-Vizor overgenomen. De Antwerpse groep wil hiermee internationale transporten voor grote bedrijven anders bundelen en haar expeditieactiviteiten aan de veranderende markt aanpassen.

Collaborative Control Tower is een software die de volledige orderafhandeling doet en daarbij ook (winstgevende) consolidaties met andere bedrijven operationeel mogelijk maakt. Deze oplossing is door Tri-Vizor ontwikkeld, een spin-off van de universiteit Antwerpen.

Het bedrijf draagt hiermee zijn operationele planningsafdeling over aan Ahlers. “Voor alle duidelijkheid: Tri-Vizor verkoopt de operationele software, maar gaat nu zijn kernactiviteiten verder versterken. Wij gaan ons in de toekomst nog meer toeleggen op onze rol van ‘architect’ van logistieke samenwerkingsverbanden”, zegt Alex Van Breedam, CEO van Tri-Vizor.

Bundeling

Tri-Vizor is een bedrijf dat in 2008 werd opgestart en dat zich richt op het bundelen en orkestreren van logistieke stromen. De oprichters zijn Alex Van Breedam, Sven Verstrepen en Bart Vannieuwenhuyse. Van Breedam, boegbeeld van het bedrijf, is de vroegere directeur van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) en nu nog academisch professor van de Antwerp Management School.

In de afgelopen jaren heeft Tri-Vizor een aantal bundelingsprojecten opgezet, waarvan twee veel publiciteit genoten. Een eerste was de ‘georkestreerde bundeling’ vanaf 2011 van de transportstromen van Baxter en UCB vanuit hun individuele distributiecentra in België naar Oost-Europa, met H.Essers als dienstverlener voor het vervoer. In 2012 volgde en de logistieke samenwerking tussen de concurrenten Nestlé en Pepsico voor gekoelde producten. In dat geval was de transport- en logistiek operator STEF uit Saintes in Henegouwen.

Het eerste project werd stopgezet omdat UCB een deel van de activiteiten naar Polen verhuisde. Het tweede is nog steeds een succes en wordt voortgezet. “Wij zijn nog steeds auditor van deze samenwerking”, aldus Van Breedam.

Collaboratieve controletoren

“Daarvoor hebben wij een software ontwikkeld om in een cloudomgeving het samenladen beter te organiseren. Wij hebben een aantal pilots van een jaar opgezet om te zien of de controletoren van een 4PL’er ook ‘collaboratief’ kan worden gemaakt, en dus of goederenstromen met die van andere bedrijven kunnen samengevoegd worden”, legt Van Breedam uit aan Flows. Deze software brengt niet alleen de goederenstromen in kaart, maar ook de informatie- en financiële stromen.

“Het is deze software die we aan Ahlers hebben verkocht. De planning zit niet in de deal, want Ahlers wil met zijn eigen mensen de Collaborative Control Tower opzetten. En voor alle duidelijkheid, er zijn geen aandelen verkocht”, zegt hij.

“Waarom de software is verkocht, heeft twee redenen. Ten eerste is na de pilots van een jaar gebleken dat de implementatie succesvol verliep, maar dat meer middelen nodig waren om het concept uit te breiden en te multipliceren. Ten tweede dreigde een conflict te ontstaan in verband met onze rol van architect. Door ook te werken aan het operationaliseren, kon het overkomen dat wij niet neutraal genoeg zijn. Dat hadden wij kunnen oplossen door een aparte juridische entiteit op te richten, wat ook middelen vergt. Wij zijn dus op zoek gegaan naar middelen, maar vrij snel is het gebleken dat het moeilijk is om investeerders warm te maken voor een dergelijk project. Ondanks het feit dat het concept gevalideerd is. Logistiek is blijkbaar niet sexy genoeg”, aldus Van Breedam.

Grijze zone

Daarom werd beslist om een spin-off te doen van de operationele ‘Collaborative Control Tower’-activiteiten en ze te verkopen aan Ahlers. “Wij hebben enkel het uitvoeringsgedeelte overgenomen, zodat Tri-Vizor kan focussen op de consultancy en de raadgeving. Maar wij zullen verder samenwerken met hen op basis van adviesverlening”, aldus Roel Vanmaele, algemeen directeur van Ahlers in een gesprek met Flows.

“De database van 150 verladers en hun stromen blijft met andere woorden bij Tri-Vizor en wij hebben daar geen inzage in. Er worden overigens zeer sluitende vertrouwelijkheidsclausules gehanteerd. Het is dus aan Tri-Vizor om deze stromen te blijven analyseren en om aan verladers bundelingsvoorstellen te formuleren. Als zij een voorstel interessant vinden, dan kan Trivizor met de verladers naar ons stappen om de toepassing ervan uit te werken en de Collaborative Control Tower in te zetten”, legt Vanmaele uit.

Voor de toepassing en planning zal Ahlers zijn eigen mensen inzetten. “Van Tri-Vizor stapt er één persoon over – Sven Verstrepen – om kennis over te brengen. De andere medewerkers blijven dus bij Tri-Vizor voor de analyse van de data”, legt hij uit.

Verdienmodel

“Onze groep beschikt over alle noodzakelijke expertise en competenties teneinde een performante 'Collaborative Control Tower'-dienstverlening te kunnen aanbieden aan klanten met internationale transportstromen”, zegt hij.

Wat is dan het verschil met de bestaande expeditieactiviteiten van Ahlers? “Een expediteur bundelt inderdaad stromen voor (bestaande) klanten. Wat wij nu gaan doen is – op basis van analyses van Tri-Vizor en hun voorafgaande besprekingen met de verladers – hen met de software voorrekenen wat zij kunnen besparen”, aldus Vanmaele.

“Een tweede groot verschil is dat ons verdienmodel evolueert. Een traditionele expediteur werkt op basis van een ‘fee’. Hoe meer kosten er zijn, hoe meer hij verdient. In dit geval verdwijnt de fee en verdienen we op de productiviteitswinst die wordt gemaakt.”

Tenders

In de wereld van de verladers met grote internationale goederenstromen heerst een cultuur van tendering. Daarin zijn commerciële relaties van korte duur eerder de regel dan de uitzondering. Hoe valt dat te rijmen met relaties die over een lange tijd moeten worden uitgebouwd, zoals in het collaboratieve model, vroegen wij Van Maele. “Dat rijmt meer dan men zou kunnen vermoeden”, antwoordt hij.

“Veel verladers willen immers afstappen van het tendering-model. Dat is niet alleen zeer arbeidsintensief, maar is tevens gebaseerd op het verminderen van de marges van de vervoerder. Op een zeker moment komt er een einde aan, dat beseffen ze ook. Maar hun kosten moeten niettemin blijven dalen. Zij gaan dus steeds vaker macro-economisch te werk gaan en overstappen naar ‘gain sharing’-modellen. Zij gaan met andere woorden niet meer focussen op de tarieven, maar op een vorm van Total Cost of Ownership en dus kijken of ze, door samen de flows te organiseren, die kost kunnen drukken.”

Datingbureau

Ahlers zal Tri-Vizor tevens als preferentiële neutrale ‘trustee’ inschakelen voor 'Collaborative Control Tower'-klanten die op zoek zijn naar bundelingspartners. Van Breedam: “Stel dat een klant van Ahlers voor een klant X naar bundelingspartners moet zoeken, dan kunnen zij (maar moeten niet) aan ons vragen om die te zoeken. De databank van 150 verladers die hun interesse hebben uitgesproken om te bundelen, blijft immers bij ons. Tri-Vizor blijft dus actief in zijn rol als ‘datingbureau’ voor verladers.”

“Wij blijven dus ‘architect’ en ‘community manager' voor verladers. Maar dankzij de spin-off kunnen we ons beter toeleggen op deze taken en dus de bedrijven beter helpen zich voor te bereiden om de stap van de bundeling te zetten. Wij kunnen hen met andere woorden vroeger in de keten klaarmaken en begeleiden bij dit proces”, aldus Van Breedam.

“Daarnaast kunnen wij ons ook beter toeleggen op onze rol van ‘incubator’. Wij hebben recent sterk geïnvesteerd in onder meer diagnosetools om bedrijven individueel beter voor te bereiden op capaciteitsdeling en andere belangrijke toekomstige supply chainontwikkelingen. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen, want wij zijn nog aan het aftasten welke tools en welke diensten wij kunnen aanbieden en uitwerken”, zegt Van Breedam tot slot.