Single Wagon Load: Wat mogen we nog verwachten in België?

Verladers verwachten meer flexibiliteit in Single Wagon Load vervoer. Het verspreid spoorvervoer of Single Wagon Load (SWL) mist flexibiliteit, transparantie en kwaliteit. Tijdens het Flows Event bleek dat verladers meer open communicatie vragen en gezamenlijk met de operatoren naar oplossing willen zoeken.

4 juni 2015
€ 160.00
Kortingsprijs voor Flows abonnees
€ 175.00
Standaardprijs

Flows Events peilde naar de verwachtingen op het vlak van verspreid vervoer in België. Waar dit tot de jaren zestig nog de hoeksteen vormde van het vervoer tussen de zeehavens en het hinterland, staat het momenteel onder druk van een aantal externe factoren. De moderator, professor Theo Notteboom, verwees daarbij naar de groei van het wegvervoer en wijzigingen in het industrieel productieproces. Operatoren werden geconfronteerd met hoge vaste kosten voor het verzamelen en verdelen van wagons, trafieken liepen terug en netwerken werden ingekrompen. De Europese regelgeving voor toekenning van licenties, marktopening, TEN-T en wegvervoer speelden ook een rol, aldus Notteboom.

Volgens de professor is er nood aan marktgedreven businessmodellen, nieuwe 'last mile'-infrastructuurdesign en aangepaste SWL-technologie. Hij vroeg zich ook af of samenwerking de enige mogelijkheid is voor operatoren om te overleven, verwijzend naar het samenwerkingsverband van XRail. De zeven operatoren die daarin samenwerken, vertegenwoordigen twee derde van het Europese SWL verkeer.

 

Download gastenlijst (230.97 KB)