Hoe groen wordt ons zeevervoer?

Bijna drie maanden na de invoering van de strengere normen voor zwavelemissies was het Flows Event ‘Hoe groen wordt ons zeevervoer?’ het uitgelezen platform om een eerste evaluatie te maken.

26 maart 2015
€ 160.00
Kortingsprijs voor Flows abonnees
€ 175.00
Standaardprijs

Paul Kyprianou van Grimaldi kon de toehoorders informatie uit eerste hand geven over hoe rederijen met de nieuwe normen omgaan. Hij legde uit welke opties door de verschillende dochterrederijen gekozen werd. Veel schepen schakelen in Sulphur Emission Control Areas (SECA) nu over op zwavelarme bunkers, maar voor de shortsea vloot van Finnlines werd voor de installatie van scrubbers gekozen, wat een investering van 70 miljoen euro vertegenwoordigt.

Roger Strevens, voorzitter van de Trident Alliance, wees op de grote gevolgen van de nieuwe normen voor de rederijen. De nieuwe regels gelden immers niet alleen voor nieuwe schepen, maar ook voor de ganse bestaande vloot. Omschakelen van brandstof heeft verstrekkende consequenties, niet in het minst ook financieel. Juist omdat de kosten hoog oplopen, werd de redersalliantie opgericht met als enige doel om te ijveren voor strikte controles door de overheden.

Christophe Swolfs van de federale overheidsdienst FOD Mobiliteit gaf aan hoe België de naleving van de norm controleert. Ons land blijkt binnen Europa het voortouw te nemen en zal binnenkort ook met een vliegtuigje metingen kunnen doen bij varende schepen op het Kanaal en de Noordzee. Nederland heeft al gevraagd om dat toestel ook te mogen gebruiken.

Strevens wees op het belang van inspecties wanneer de strengere emissienormen na 2020 nog verder uitgebreid worden. "Wie gaat dan controleren in internationale wateren en wie zal sanctioneren?", is een vraag die Strevens terecht stelde.

De voorzitter van de Trident Alliance reageerde na het event tevreden op twitter: Hats off to Flows for 1st rate event today. Hij was vooral blij met het feit dat de presentaties gevolgd werden door een pittig panelgesprek waarbij ook vertegenwoordigers van verladers betrokken werden, omdat hen gevraagd wordt om zwaveltoeslagen te betalen. Uit de getuigenis van Kyprianou bleek alvast dat het doorrekenen van die Low Sulphur Surcharges bij Finnlines niet bepaald van een leien dakje gaat.