5/10 - Interactive Supply Chain Network: Het Groot Logistiek Debat

De Rijn – Schelde Delta: “Vandaag logistieke draaischijf, maar wat morgen?” De positie van de Rijn-Schelde Delta en in het bijzonder die van Vlaanderen als logistieke draaischijf voor Europese distributie staat meer dan ooit onder druk. Wat met de toekomstige rol van onze regio als belangrijke schakel in de distributie van goederen tussen onze havens en de Europese consument, die steeds anders gaat shoppen? Onze traditionele troeven voor het aantrekken van nieuwe distributiecentra volstaan lang niet meer. Waar zullen we op moeten inzetten om deze bron van belangrijke economische groei niet te laten opdrogen?

5 oktober 2016
€ 295.00
Deelname aan congres, cocktail en walking dinner

HET GROOT LOGISTIEK DEBAT

“Het Groot Logistiek Debat” wil een gezamenlijke visie van onderuit ontwikkelen door samen te debatteren en na te denken over wat de toekomstige logistieke rol van onze regio moet zijn.

Interactieve en innovatieve debatformule

Becommentarieer stellingen, geef uw mening en stel debattanten voor via www.iscn.eu en bepaal zo mee de inhoud en het verloop van de debatten.

Bekijk hier alvast het filmpje

 

PROBLEEMSTELLING

Verkeerscongestie, de explosie van e-commerce, kleinere en meer frequente leveringen en steeds kortere levertijden eisen alsmaar meer vervoerscapaciteit op. Het steeds nijpender chauffeurstekort en de harder wordende roep van de maatschappij naar meer duurzaamheid maken dat slecht gevulde vrachtwagens en bestelwagens op de weg zetten niet langer onbeperkt mogelijk zal zijn. Deze vervoerscapaciteit is echter nodig om de steeds ‘meer-eisende’ Europese klant te kunnen blijven beleveren. Hierdoor komt de positie van de Rijn-Schelde Delta als logistieke draaischijf voor Europese distributie onder druk. Een belangrijke motor van onze economie moet zich dus voorbereiden op een snel veranderende toekomst.

Als logistieke topregio in de Rijn-Schelde Delta zijn we het aan onze status verplicht om een gedragen en sterke toekomstvisie te ontwikkelen. Deze visie heeft een impact op de drie belangrijke niveaus van de logistieke keten waar we als regio het verschil kunnen maken:

  • GATEWAY: de havens en luchthavens als belangrijke toegangspoorten van en naar het Europese hinterland.
  • HINTERLAND: het gebied achter de gateways waar de goederen worden opgeslagen en klaargemaakt voor de verdeling naar de Europese consument of van waaruit de exportproductie wordt verdeeld.
  • LAST MILE: belevering van de consument, waarbij deze laatste steeds dichter bij huis en wanneer het hem uitkomt wilt beleverd worden.

DOELSTELLING

Het doel van dit opzet is om een gezamenlijke visie van onderuit te ontwikkelen door samen te debatteren en na te denken over wat de toekomstige rol van onze regio moet zijn als cruciale schakel in wereldwijde supply chains.

CONCEPT

Via een maximale interactiviteit en de inzet van de moderne communicatie is het de bedoeling om iedereen in het debat te betrekken. In aanloop naar het debat, dit vanaf juni ’16 tot 1 oktober‘16, zal de logistieke markt bevraagd worden via de speciale nieuwsbrief van Flows die op geregelde tijdstippen pertinente stellingen ter stemming zal voorleggen.

Voor elke debatpijler, GATEWAY - HINTERLAND - LAST MILE, zullen de sterkste en meest controversiële stellingen, evenals de meest gevraagde debattanten, weerhouden worden voor ‘Het Groot Logistiek Debat’ op 5 oktober 2016.

CEO’S & OPINION LEADERS

De debatten zullen omkaderd worden door korte flashinterviews van VRT-journalist Ivan De Vadder met een aantal vooraanstaande CEO’s en opinieleiders.

Aanwezige sprekers en debattanten zijn onder meer Marc Beerlandt (CEO MSC Belgium), Filip Boelaert (Secretaris-Generaal MOW), Eddy Bruyninckx (CEO Havenbedrijf Antwerpen), Wouter De Geest (CEO BASF), Marc Descheemaecker (Brussels Airport, De Lijn), Paul De Swaef (VP SCO EMEA Stryker), Mario Fleurinck (Founder InnoCrowd), Peter Janssens (CEO Glacio), Geert Pauwels (CEO B Logistics), Nick Rens (President  WABCO), Marc Schepers (CEO CityDepot), Tom Simonts (KBC Bolero), Marc Slegers (VP Supply Chain & Procurement Telenet), Benny Smets (CEO Ninatrans), Johnny Thijs (Bestuurder H.Essers), Claire Tillekaerts (CEO FIT),  Dirk Vandeputte (CEO Vandeputte Safety), Kristian Vanderwaeren (Adm. Generaal Douane), Kurt Van Donink (CEO Nike ELC), Chris Van Doorslaer (CEO Carta Mundi), Roel Vanmaele (CEO Ahlers),  Paul Van Oyen (CEO Etex), Marc Verelst (P&G-SNIC), Karel Vinck (Europees Coördinator ERTMS), Alexander Von Maillot (CEO Nestlé Belgilux), Pascal Vranken (COO H.Essers), …