Havenarbeid

Het dossier van de havenarbeid staat al langer op de agenda in België, maar jarenlang viel er weinig beweging te melden. Nu de Europese Commissie een procedure van ingebrekestelling heeft opgestart tegen België, is het thema weer brandend actueel.

De Europese Commissie vindt het huidig stelsel van havenarbeid in ons land strijdig met een aantal basisprincipes van de Europese Unie. De vraag is of het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers op nationaal niveau een oplossing kan opleveren die Europa kan overtuigen. Is dat niet het geval, dan riskeert België net als Spanje tegen een veroordeling door het Europees Hof van Justitie aan te lopen en komt het hele systeem op losse schroeven te staan.

In eigen land zijn de werkgevers dan weer vragende partij voor een flexibilisering van de havenarbeid om beter te concurreren met havens als bv. Vissingen. Een ander element in de discussie rond havenarbeid is de kwestie van logistieke arbeid binnen het havengebied.