Versperring Suezkanaal ('Ever Given')

De 'Ever Given' strandde op 23 maart 2021 in het Suezkanaal en blokkeerde het kanaal volledig. Boskalis kon het schip niet direct bergen. Gevolg: een file aan schepen en schepen die via Kaap de Goede Hoop moeten omvaren.