Audit nautische keten

De maritieme sector vraagt al langer om alle schakels in de nautische keten aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Die objectieve audit moet nagaan of de manier waarop de nautische ketenspelers zoals scheepsagenten, sleepdiensten, loodsen, scheepvaartbegeleiders en havenautoriteiten schepen nu ontvangen en behandelen, ook futureproof is. Het resultaat van de audit wordt begin 2017 bekendgemaakt. De audit, die wordt gedragen door alle betrokken spelers, moet aanbevelingen doen om die nautische keten te verbeteren en zo de concurrentiepositie van de Antwerpse haven te verzekeren.