OPINIE: Europees Hof keldert ook Vlaamse kilometerheffing voor auto’s

Philippe Van Dooren

Opinie Het stond in de sterren geschreven: het Europees Hof van Justitie verwerpt de geplande invoering van een wegenvignet voor auto’s op Duitse (snel)wegen omdat de regeling de buitenlandse automobilisten discrimineert. Met dit arrest mag men een ...