Professor Frank Maes zwaait af als directeur Maritiem Instituut UGent

Nieuws, Mensen
Yannick De Spiegeleir
Prof.dr Klaas Willaert en Prof.dr Frank Maes
Professor dr. Klaas Willaert en professor dr. Frank Maes © Frank Maes

Na een academische carrière van veertig jaar neemt professor dr. Frank Maes aan het einde van dit academiejaar afscheid als directeur van het Maritiem Instituut van de Universiteit van Gent. Professor dr. Klaas Willaert neemt de fakkel over.

Het Maritiem Instituut werd opgericht midden jaren tachtig van de vorige eeuw en valt vandaag onder de faculteit Recht en Criminologie. Professor dr. Frank Maes stond samen met professor emeritus Eduard Somers aan de wieg van het Maritiem Instituut, dat een lange traditie en sterke reputatie kent op vlak van onderzoek en onderwijs inzake maritieme en havengerelateerde thema’s. Bij het onderwijs staan de Ma-na-Ma opleiding Maritime Science en de opleiding Havenbeheer centraal. Jarenlang was het Maritiem Instituut ook de initiatiefnemer van het Maritiem Symposium, een jaarlijkse eendaagse conferentie met focus op actuele maritieme thema’s.

Opleiding Havenbeheer

De opleiding Havenbeheer, die zich voornamelijk richt tot leergierigen die al in de maritieme en havensector actief zijn, kent een lange geschiedenis. “Onder impuls van wijlen directeur-generaal André De Wilde van het Gentse havenbedrijf en professor emeritus Eduard Somers werd er sterk ingezet op een voortgezette opleiding voor geïnteresseerden uit het werkveld, in de vorm van een tweewekelijkse postuniversitaire cyclus rond diverse actuele maritieme thema’s. Vaak haalden we in de beginjaren tweehonderd tot driehonderd deelnemers”, vertelt professor Maes.

Gaandeweg veranderde de structuur van de opleiding. Het programma werd in nauwe samenspraak met North Sea Port aangepast aan de tijdsgeest en wordt vandaag aangeboden door Gandaius Academy als een permanente vorming met vijf modules gespreid over het academiejaar. “Iets meer dan dertig sprekers uit het academische, maar vooral uit het professionele werkveld bieden duiding bij structurele en actuele ontwikkelingen van belang voor havens”, verduidelijkt de professor. Onder meer huidig North Sea Port-CEO Daan Schalck en ex-CEO Jan Lagasse zijn gewaardeerde sprekers tijdens de opleiding.

Energietransitie

In de huidige formule nemen er jaarlijks zo’n vijfentwintig cursisten deel met een professionele achtergrond bij havenbedrijven, -besturen of overheden. Volgend academiejaar wordt al de vijfentwintigste editie georganiseerd. De thema’s van de modules variëren van energietransitie tot de rol van verschillende stakeholders in de havenwereld.

Professor Maes, die sinds 1996 aan het hoofd staat van de onderzoeksafdeling van het Maritiem Instituut en sinds 2015 ook van de onderwijsafdeling, gaat aan het einde van dit academiejaar op emeritaat en geeft de fakkel door aan professor Klaas Willlaert, die al sinds 2013 verbonden is aan het Maritiem Instituut. “Ik ben ervan overtuigd dat ik het Maritiem Instituut in goede handen achterlaat”, aldus professor Maes.

Netwerken

Hij heeft lovende woorden voor zijn opvolger, die niet meteen van plan is om grote aanpassingen door te voeren aan de opleiding Havenbeheer. “Digitaal lesgeven heeft intussen ook zijn ingang gevonden aan de UGent, maar voor de opleiding Havenbeheer is dat minder wenselijk. De netwerkmogelijkheden tussen de deelnemers en de lesgevers is een van de belangrijke troeven van de opleiding. Daarom geniet een online opleiding niet onze voorkeur.”