(Nieuwjaarsreeks) Marc Adriansens (managing director ICO Zeebrugge)

Interview, Mensen
Te gast
Managing director ICO Marc Adriansens
Managing director ICO Marc Adriansens © ICO

Met de bijdrage van Marc Adriansens (managing director ICO Zeebrugge en voorzitter van Apzi-Voka) ronden we onze reeks ‘nieuwjaarsbrieven’ definitief af. Ook hij overschouwt het voorbije en komende jaar door te antwoorden op vijf vragen.

1. Wat was voor u dé gebeurtenis van 2022 (en waarom)?

Op wereldvlak is dat zeker de oorlog in Oekraïne met al het menselijke leed en de energiecrisis tot gevolg. Onbegrijpelijk dat in deze tijden nog een oorlog kan ontstaan in Europa door imperialistische ideeën. Deze oorlog verarmt Europa en maakt de Verenigde Staten economisch sterker.

Op maritiem vlak is natuurlijk de fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge het belangrijkste feit. Na jarenlange aanbevelingen en initiatieven van het Vlaamse Gewest zoals het Santiago-akkoord, is de fusie een realiteit. Als Zeebrugse gemeenschap hebben we de belangrijkste punten voor succes gebundeld in een 10-puntenprogramma. We zullen dit ook blijven monitoren naar de toekomst toe. De drijfkracht voor de fusie is de connectie tussen het energieplatform in Zeebrugge en de chemische cluster in Antwerpen. Samen zullen we sterker staan op de internationale markt om de groene moleculen via onze havens binnen te halen.

2. Welk bedrijf heeft in 2022 het meeste indruk op u gemaakt (en waarom)?

RX Seaport werd opgericht als een coöperatieve tussen de bedrijven en het havenbestuur om de formaliteiten die gepaard gaan met de Brexit, volledig te digitaliseren. Dat was een succes: de gevreesde monsterfiles, zoals in UK, bleven uit in Zeebrugge en we konden de positie als ‘gateway to UK’ bevestigen. Hierdoor is de trafiek snel terug opgepikt en verder gegroeid.

Ik ben overtuigd dat RX Seaport aan de basis kan liggen voor de verdere digitalisering van de processen in de havens. Het ontwikkelen van een ‘Smart Port’ moet een van de prioriteiten zijn.

3. Wat is voor u de meest vervelende trend van het voorbije jaar/de voorbije jaren (en waarom)?

De administratieve rompslomp en het immobilisme waar we in verzeild geraken bij elke investering. Alles lijkt moeilijk te gaan: stikstof, PFOS, MER-onderzoeken. Dat leidt allemaal voor onnoemelijke vertraging. Het staat in schril contrast met wat er mogelijk is aan de andere kant van de wereld, zoals in China.

Het project voor een tweede sluis in Zeebrugge legt de zwakheden van de procedure ‘complex project’ bloot. We bereiken het tegenovergestelde, waar het de bedoeling was procedures te vermijden, lijken er alleen maar bij te komen. Eenzelfde ervaring zien we bij het ECA-verhaal (extra container capaciteit) in Antwerpen.

We ontbreken duidelijk aan slagkracht en roepen de overheid op om het hoger belang te laten primeren tegenover het belang van een enkeling.

4. Wie is voor u de man of vrouw van het jaar 2022 (en waarom)?

Ursula von der Leyen en Frans Timmermans vind ik de twee persoonlijkheden van 2022. De Europese Commissie voert een heel moedig beleid wat duurzaamheid betreft, met de ‘Green deal’ en ‘Fit for 55’ werd de transitie ingezet. CO2-arm transport wordt door tal van incentives aangemoedigd zowel op land (EV cars) als op Zee (ETS).

Anderzijds hebben ze tijdens de Oekraïne-oorlog en de daarmee gepaard gaande energietransitie de eenheid tussen de 27 landen versterkt en maken ze van deze crisis gebruik om de omslag naar hernieuwbare energie te versnellen.

5. Op welk goed voornemen mogen we u afrekenen eind 2023?

Als bedrijfsleider wil ik mij verder engageren om de ESG-initiatieven van de firma verder uit te rollen en toonaangevend te zijn op dat vlak door een consequent beleid te voeren.

Wat de Zeebrugse gemeenschap betreft, willen we met Apzi-Voka de bruggenbouwer zijn tussen de lokale bedrijven en het nieuwe havenbestuur, zodat er blijvend wordt geïnvesteerd in de haven, en dat is goed voor het welzijn van de medewerkers.