Trui Lagae (Gandaius Academy): “Levenslang leren over havenbeheer”

Nieuws, Mensen
Yannick De Spiegeleir
Trui Lagae Gandaius Academy
Trui Lagae © Trui Lagae

Gandaius Academy van de UGent/Faculteit Recht en Criminologie neemt sinds dit jaar de opleiding Havenbeheer onder haar vleugels. “In vijf modules schaven mensen uit het werkveld hun kennis over havens bij”, zegt Trui Lagae van Gandaius Academy.

De opleiding Havenbeheer, die plaatsvindt in Gent, geeft de deelnemers een duidelijk beeld van de omgeving waarin havenbedrijven moeten bewegen om hun haven verder te ontwikkelen. “De lesgevers zijn docenten van de Universiteit Gent en professionelen uit de praktijk. Dat gaat van advocaten tot kaderleden van havenbedrijven, zowel uit de maritieme als niet-maritieme context”, schetst Lagae. “De deelnemers zijn veelal afkomstig uit het bedrijfsleven en de publieke sector. Mensen die dus al professioneel actief zijn en de ambitie hebben om levenslang te leren.”

Waar de opleiding jarenlang rechtstreeks werd georganiseerd door de vakgroep Europees, Publiek en Internationaal Recht ontfermt Gandaius Academy zich sinds juni over de praktische organisatie van de opleiding. Die is in havenkringen al langer bekend als de organisator van het voormalige Maritiem Symposium.

Multimodale platformen

De opleiding bestaat uit vijf verschillende modules die verspreid over vijf werkdagen plaatsvinden gedurende het academiejaar. “De onderwerpen variëren van de bestuurlijke context van een haven tot de rol die havens vandaag moeten opnemen als multimodale platformen die de aansluiting verzekeren tussen zeevaart en de volledige waaier aan inland transportmodi”, weet Lagae. “Nieuw sinds dit jaar is dat je de modules ook apart kan volgen. Bijvoorbeeld omdat je eens wil proeven van het opleidingsprogramma of omdat je interesses aansluiten bij een specifieke module. Wat trouwens opvalt, is hoe nauw de opleiding aansluit bij de actualiteit. Zo pikte een lesgever bijvoorbeeld in op de recente uitspraak van de Raad van State over de wet-Major.”

Eindwerk

Aan het einde van hun programma leveren de deelnemers een wetenschappelijke paper af over een zelfgekozen onderwerp. “Dit is geen verplichting, maar het afronden van het eindwerk is wel een vereiste om het getuigschrift van de opleiding te verkrijgen. Indien deelnemers geen eindwerk afleveren, krijgen ze aan het einde van de rit wel een bewijs van deelname”, besluit Lagae.

Meer info vindt u hier.