Kristof Van den Branden één jaar in Cotonou: “It’s happening!”

Nieuws, Mensen
Michiel Leen
Kristof Van den Branden
Kristof Van den Branden © Kristof Van den Branden

Kristof Van den Branden nam in volle covidpandemie het stokje over van Nele Voorspoels als commercieel directeur in de ‘Antwerpse’ haven van Cotonou (Benin). Ze zijn daar klaar om te knallen. De plannen voor expansie worden concreet.

Een jaar geleden arriveerde Kristof Van den Branden in Cotonou, Benin, waar hij de functie van commercieel directeur overnam van Nele Voorspoels, die sindsdien Afrika-gerelateerde projecten begeleidt binnen Port of Antwerp International. Na dat bewogen eerste jaar kan Van den Branden terugkijken op cijfers die op niveau bleven, en vooruitblikken op de eerste concrete resultaten van de samenwerking tussen Cotonou en de haven van Antwerpen. En dat kan ook voor Antwerpse concessionarissen in spe interessant zijn.

De zaken gaan goed in Cotonou. “Tijdens de covidpandemie hebben onze volumes goed standgehouden. 2020 eindigde op hetzelfde niveau van 2019, en dat ondanks de coviodcrisis en de sluiting van de grenzen met Nigeria. We kunnen dergelijke schokken dus goed opvangen. 2021 is goed begonnen: tot en met juli hebben we 7,5 miljoen ton behandeld, wat beter is dan wat we gebudgetteerd hadden. We denken aan 5 à 10% groei ten opzichte van het voorgaande jaar.”

Hoe kijkt u terug op dat eerste jaar in Cotonou?

“Ik arriveerde vorig jaar in volle covidlockdown, wat niet evident is. Benin hield zijn covidmaatregelen streng maar leefbaar. Als haven hebben we onze mensen gesensibiliseerd om te zorgen dat ze goed beschermd waren, zodat de continuïteit van de operaties gegarandeerd was. Later werd er volop ingezet op vaccinaties.”

U had als ervaren havenprofessional wellicht niet gedacht dat het organiseren van dergelijke medische procedures tot uw takenpakket zou gaan behoren?

“De pandemie is een externe shock, maar bij dergelijke ontwikkelingen moet je vooral kort op de bal spelen. Mijn team en ik hebben onze rol gespeeld op het vlak van sensibilisering en communicatie. Maar het is vooral het niveau boven het onze, de havendirectie en de overheid, dat zorgde dat de economische impact beperkt kon blijven.”

Ongetwijfeld had u bij uw aantreden een aantal plannen of targets voor ogen. Zijn die behaald?

“Je moet de lat hoog blijven leggen. Een aantal zaken zijn echt wel in beweging gekomen. In het facturatieproces zijn grote stappen vooruitgezet, met hulp van de collega’s bij Port of Antwerp International (PAI). Er is ook veel geïnvesteerd in contacten met het hinterland, de heropleving van contacten met belangengroepen en verenigingen na de covidpandemie. Er is nu gestructureerd contact. Dat zet de haven als gesprekspartner op de kaart.”

“Als haven zijn we nu bezig met het uitvoeren van ons Port Masterplan: de eerste contracten zijn getekend met China Harbour & Engineering Company die onze nieuwe terminal 5 gaan bouwen. Binnen 36 maand staat hier een nieuwe terminal. Ook de tenderprocedure voor de uitbouw van het ‘bassin’ loopt. De voorgaande jaren stonden in het teken van de voorbereidingen, vooral door de technische directie. Nu breekt de fase van de uitvoering aan. Je kunt nu echt aan klanten zeggen: It’s happening!”

“Op commercieel gebied geeft dat interessante uitdagingen, zoals de zoektocht naar concessionarissen voor onder andere een nieuwe containerterminal. Idem voor bulk en breakbulk. We hebben verschillende internationale terminal operators gesproken.”

Intussen zitten we in het tweede ‘blok’ van drie jaar?

“Inderdaad. De audit van die eerste jaren was positief, waardoor het contract zonder problemen verlengd werd. Die eerste jaren stonden in het kader van interne reorganisatie en professionalisering, nu kunnen we focussen op de uitvoering van het masterplan voor de haven van Cotonou. In het laatste luik van drie jaar zetten we dan de puntjes op de i. Na een jaar hier merk je die veranderende dynamiek.”

Hoe lang blijft u?

“Als expats werken we met contracten van twee jaar. In principe blijft mijn functie bestaan tot aan het einde van ons mandaat hier. Dus zolang de haven van Cotonou en Port of Antwerp International tevreden zijn over wat we hier doen, is mijn goesting om hier tot het einde te blijven groot. Mijn gezin en ikzelf wonen hier graag. Ik heb uit het expatleven geleerd dat je niet te veel voorspellingen moet maken op de lange termijn.”

U hebt Afrika-ervaring?

“Inderdaad. Ik heb nu tien jaar in Afrika gewoond, waarvan zeven jaar in Nigeria. Ik werkte onder andere voor het Antwerpse trading & distributiebedrijf Manuchar in Antwerpen en in Lagos, Nigeria. Nadien kwam ik bij een scheepsagentuur in Nigeria terecht. Daarna woonde ik twee jaar in Ghana. Daar werkte ik voor het bedrijf PMI, dat offshore engineering-onderzoek deed. Vorig jaar ging ik aan de slag in Cotonou, waarbij die ervaring uit het verleden zeer van pas komt.”

Hoe ziet een dag in Cotonou eruit na het werk?

“Ik werk meestal van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds. De weekends proberen we te ontspannen: een etentje of een uitstapje naar het strand. We vormen een hecht team van collega-expats, dus ontmoeten we elkaar ook buiten het werk. Het gegarandeerde goede weer maakt een mens gelukkig.”

Krijgt u nu vaak telefoon uit Antwerpen?

“Er is een goed overleg met de collega’s in Antwerpen, en in concrete dossiers zoals de facturering krijgen we ondersteuning van hen. Ook van Enabel krijgen we steun, die veel van onze verbeteringsprojecten financieel ondersteunt. Om de twee weken is er gestructureerd overleg met de projectdirectie binnen Port of Antwerp International. Tussendoor horen we elkaar over deelaspecten. We hebben evenwel een grote autonomie op het terrein. Dat heb je ook nodig om tot resultaten te komen. Antwerpen is met andere woorden niet de coach die in ons oortje fluistert wanneer we moeten demarreren. Het is een heel correct overleg.”

Wat zijn de plannen voor het jaar dat komt?

“De nadruk ligt op de start van de werken en de uitbouw van de haveninfrastructuur. Nu willen we geïnteresseerde concessionarissen de kans geven hun kandidatuur voor te stellen. Bedrijven die hiervoor interesse hebben, kunnen mij steeds contacteren.”

Michiel Leen