Flows Logistics Thesis of the Year: Hanne Ooms en onderhoud magazijnen

Nieuws, Mensen
Julie Desmet
Hanne Ooms
Hanne Ooms © UA

De ‘Flows Logistics Thesis of the Year’ zoekt het beste eindwerk van de logistieke opleidingen. De winnaar is bekend op 21/10. Wij stellen u genomineerde Hanne Ooms voor, die aan de UA onderzoek verrichtte naar voorspellend onderhoud in magazijnen.

Hanne Ooms studeerde in juni 2021 af als handelsingenieur aan de Universiteit Antwerpen (UA). Binnen de studierichting Supply Chain Engineering volgde ze een major Logistiek en Transport en minor Data Science. 

“Ik heb logistiek altijd een boeiende sector gevonden net omdat het zo divers en complex is”, vertelt ze. “Er zijn zo veel partijen met verschillende belangen bij betrokken dat het een bijzondere uitdaging is om tot de meest kostenefficiënte en duurzame oplossingen te komen.”

“Artificiële intelligentie (AI) in de logistiek in het bijzonder heeft me altijd enorm geboeid”, gaat ze verder. “Mijn thesis is vandaaruit gestart.”

Voorspellend onderhoud

Binnen haar masterproef onderzocht ze het gebruik van AI als oplossing voor voorspellend onderhoud (het vroegtijdig opsporen van defecten van machines of installaties aan de hand van predictieve modellen, red.) in de logistiek. “Er was nog niet veel onderzoek verricht naar voorspellend onderhoud in magazijnen. De huidige onderzoeken focussen vooral op productieomgevingen”, vertelt ze. “Ik was heel benieuwd of de technologie ook van toepassing kon zijn in magazijnen.”

Promotor Valentin Cârlan, die zijn doctoraatsonderzoek verrichtte naar de kosteneffectiviteit van ICT-innovatie in de maritieme keten, heeft Hanne in haar onderzoek bijgestaan. “Ik ben gestart met een literatuuronderzoek naar de huidige mogelijkheden van AI in de logistiek. Hierdoor ben ik terechtgekomen bij het aspect voorspellend onderhoud”, vertelt ze.

Onder meer Katoen Natie, Audi en Nike werkten mee aan het onderzoek. “Ik nam negen interviews af, enerzijds van specialisten binnen het domein die zelf oplossingen ontwikkelen voor andere bedrijven, anderzijds van bedrijven die zelf beschikken over magazijnen om te peilen naar hun huidige onderhoudsstrategie en visie op voorspellend onderhoud.”

Conclusie

Wat heeft ze hieruit geconcludeerd? “Voorspellend onderhoud wordt nog niet grootschalig toegepast in de magazijnen, maar uit de interviews werden wel succesfactoren duidelijk zoals het maken van een sterke businesscase, een datagedreven mindset en betrokkenheid van het hoger management”, vertelt Hanne. “Geen enkel magazijn was al in een stadium van AI-toepassing. Ik heb hierop een aanbeveling geschreven in welke situatie AI al dan niet aan te raden is om te kunnen evolueren. Maar voorlopig hebben de technologieën nog geen maturiteitsniveau bereikt.”

“Er moeten eerst ‘early adopters’ met succesverhalen naar buiten komen zodat andere bedrijven volgen en de technologie algemeen wordt aanvaard in de industrie”, gaat ze verder. “Het implementeren van voorspellend onderhoud verlaagt de kosten en risico’s. De investeringskost van technologie en sensoren, een lange implementatietijd en de nood aan specialisten zijn nog een grote drempel.”

Hanne Ooms is op 1 september 2021 gestart als supplychainconsultant bij het Wommelgemse softwarebedrijf OMP. 

Het eindwerk van Hanne Ooms kan mogelijk op 21 oktober de finale winnen van deze Flows Award. Naast de ‘Flows thesis of the year’ wordt dan ook de ‘Logistics rookie of the year’ gekozen. Inzenden kan nog twee weken. Alle info over deze award, vindt u op https://www.flows.be/nl/events/21102021-flowsard-editie-3

Julie Desmet