Johan Peeters (BMT) als eerste Belgische scheepstaxateur erkend

Nieuws, Mensen
Julie Desmet
Johan Peeters
Johan Peeters © BMT

Johan Peeters is de eerste scheepstaxateur in België die is opgenomen in het Nederlandse Verenigd Register van Taxateurs (VRT). “Het is een mooie erkenning voor het hele team van BMT Belgium en een pluim op mijn hoed.”

“In feite ben ik een ‘Nederbelg’”, lacht Johan Peeters. “Ik ben Nederlander, maar woon al ruim 45 jaar in België, net over de grens in Turnhout.”

Peeters trad in 2005 in dienst bij het toenmalige Techmar International, later overgenomen door de onafhankelijke survey groep BMT Belgium. Hij is zowel schade-expert als scheepstaxateur. Dat hij eind 2020 als BMT-deskundige werd opgenomen in het Verenigd Register van Taxateurs is een bijzondere erkenning.

Kwaliteit

“We zijn al langer ISO 9001 gecertificeerd, maar wilden de kwaliteit van onze diensten waarborgen en onze uitstraling naar de klanten vergroten”, vertelt hij. “We werken in een nichemarkt en behoren tot een selecte club van technische experts. In België zijn er maar een vijftiental mensen die dit soort werk op dit niveau doen. Scheepstaxateurs zijn er nog minder.”

Met liefde en plezier

“Op eigen initiatief ben ik ongeveer een jaar met de voorbereidingen bezig geweest”, gaat hij verder. “Ik heb een aantal van onze rapporten – ook in het Frans, Duits en Engels – ter beoordeling naar VRT opgestuurd. Dat we vakkundig in de belangrijkste internationale talen kunnen rapporteren, is in de smaak gevallen. Het college heeft ons unaniem aangenomen.”

Door zijn grote kennis en expertise van vooral de binnenvaart, havengebonden materiaal en heavy lift, worden verzoeken van verzekeraars, reders en bankiers om waardebepalingen te doen vooral aan hem toevertrouwd. “Ik ben dan ook een jaartje ouder natuurlijk”, lacht hij. “Ik ben 64 jaar en zie mezelf dit werk ook na mijn pensioen verderzetten. Vanaf de eerste dag heb ik mijn vak met liefde uitgeoefend. Ik heb er niet alleen plezier in, maar vind het ook belangrijk om mijn kennis en ervaring over te dragen aan mijn jongere collega’s bij BMT en hen te stimuleren om in mijn voetsporen te treden.”

Scheepswerktuigkundige

Voor hij aan de slag ging als scheepsexpert, volgde Peeters een opleiding als scheepswerktuigkundige in Breda. “Het is een mooi beroep. Een scheepswerktuigkundige houdt het schip varende. Als we op zee zijn, kunnen we meestal geen beroep doen op anderen. We moeten op de hoogte zijn van alle technische disciplines voor de motoren, elektriciteit, hydrauliek, noem maar op. Ik heb een aantal jaren voor het baggerbedrijf DEME gevaren in Noordwest-Europa, maar heb ook aan wal les gegeven aan Cenflumarin op Antwerpen Linkeroever.”

Tankers

In de huidge markt merkt hij op dat er bepaalde types van schepen meer gevraagd zijn voor taxatie dan andere. “Vooral tankers en drogeladingschepen in de lengteklasse van 85 meter tot 110 meter zijn momenteel in trek”, vertelt hij. “Meestal vindt de taxatie plaats voor aankoop. Voor verkoop wordt er doorgaans een makelaar benaderd, maar die zijn niet zo objectief als wij natuurlijk. Mijn taak is vooral adviserend en rapporterend. Taxatie is een vertrouwenskwestie waarbij we tijdens het hele proces geheimhouding garanderen.”

“Klanten worden ook professioneler”, gaat hij verder. “De schipper aan boord van een binnenvaartschip is tegenwoordig ook manager. We hebben te maken met mensen die alsmaar mondiger worden. Dat maakt dat wij ook diplomatischer moeten zijn.”

In de watten met accomodatie

Wat bepaalt nu de waarde van een schip? “Het type schip is belangrijk, de grootte van het schip, de ruimen of ladingtanks, de toestand van de motoren en machines aan boord”, verheldert Peeters. “Ook de woonaccommodatie weegt door. Zijn de verblijven modern of ouderwets? Is er comfort? Dat zijn allemaal belangrijke zaken. Zoals in veel sectoren is er ook een personeelstekort in de binnenvaart. Als je de mensen in de watten kan leggen door een goede accomodatie aan te bieden, dan sta je al een stapje voor.”

Antwoordend op de vraag welke vaardigheden een scheepsexpert en taxateur moet hebben, is Peeters eenduidig: “Een uitstekende goede technische kennis, diplomatieke vaardigheden, actuele kennis van de marktomstandigheden en kunnen denken als een handelaar.”

Julie Desmet

LEES OOK