Bijna helft minder arbeidsongevallen in Antwerpse haven

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

Het aantal arbeidsongevallen in de Antwerpse haven is bijna gehalveerd, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Cepa. Tegen 2025 moeten de veiligheidsresultaten nog eens met een kwart verbeteren.

Op de ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ kondigt Cepa, de werkgeverskoepel in de haven van Antwerpen, indrukwekkende resultaten aan van haar eerste meerjarenplan rond veiligheid. In dat plan stond een forse daling van het aantal en de ernst van arbeidsongevallen voorop. De frequentiegraad moest dalen naar 50 en de ernstgraad naar 1,75.  In de periode 2016 tot 2020 daalden de frequentiegraad van 74 tot 40,5 en de ernstgraad van 2,2 tot 1,85. “Het aantal ongevallen per jaar is met bijna de helft gedaald, maar liefst 460 minder. Ook het aantal verletdagen per ongeval is stevig afgenomen. Op dit fantastische resultaat mogen we met z’n allen echt trots zijn”, zegt Paul Valkeniers, gedelegeerd bestuurder van Cepa.

Ambities voor 2025

Cepa en de Antwerpse havenbedrijven gaan op dat elan verder en lanceren een ambitieus veiligheidsplan voor de komende vijf jaar. “Als havengemeenschap hebben we samen opnieuw een zeer concrete ambitie vooropgesteld: tegen 2025 gaan we onze veiligheidsresultaten nog eens met 25% verbeteren”, stelt Valkeniers. Ook de havenvakbonden zetten opnieuw hun schouders mee onder het veiligheidsbeleid. “Door samen aan een gemeenschappelijk beleid te bouwen, maximaliseerden we ons resultaat. En op dat elan gaan we onverminderd verder”, zegt Marc Loridan van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van Antwerpen.

Focus op specifieke risico’s

Het ongevallenbeleid focuste op enkele veelvoorkomende risico’s, zoals het risico op aanrijdingen. Mensen en machines worden nu op verschillende manieren maximaal van elkaar gescheiden, bijvoorbeeld door een veilige zone in te richten en er werd ook fors geïnvesteerd in sensoren en camera’s op arbeidsvoertuigen. Maar liefst 85% van de behandelingsvoertuigen op kaai zijn ondertussen uitgerust. Een andere prioriteit was het risico op verwondingen aan handen en vingers. Daartoe werden er speciale werkhandschoenen uitgedeeld, die bij containerkuipers – havenarbeiders die containers aan boord los- en vastmaken – maar liefst 75% van dit type ongevallen hebben voorkomen. 

Veiligheidscultuur

De sterke veiligheidsresultaten liggen er niet enkel door technische en organisatorische ingrepen. “We hebben vooral fors ingezet op veiligheidscultuur”, begint Dirk Oellibrandt, voorzitter van de raad van bestuur van Cepa. “We willen dat iedereen – van hoger management tot op de kaai – evenveel belang hecht aan veiligheid en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Die inzet op veiligheidscultuur blijft ook de rode draad de komende vijf jaar”, aldus Oellibrandt.

Daar voegt de havengemeenschap een derde veiligheidsprioriteit aan toe, namelijk het risico op struikelen en uitglijden. Die ongevallen zijn weliswaar vaak minder ernstig, maar komen veelvuldig in de haven voor en vragen soms een langdurig herstel.

“Onze doelstellingen voor 2025 om het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen in onze haven nog eens met een kwart te doen dalen, zijn ambitieus; maar we staan als één ploeg achter één plan. Daardoor kijken we de toekomst met vertrouwen tegemoet”, besluit Paul Valkeniers.

Michiel Leen