Flows Logistics Thesis of the Year: Charles Bourgois

Nieuws, Mensen
Melanie De Vrieze

Tijdens zijn laatste semester aan de Arteveldehogeschool Gent volgde Charles Bourgois een projectstage bij DHL Freight Belgium. Op basis daarvan schreef hij zijn bachelorproef. “Ik kon deelnemen aan de stage, dankzij het programma Topstage voor Toptalent van OTM, de organisatie van traffic managers die de belangen van de verladers in de logistieke sector verdedigt.”

Pijnpunten

Als project bracht hij het volledige proces in kaart, van het ontvangen van de bestelling tot de facturatie, en voerde hij de optimalisatie en verbetering binnen het Gefco-project door. “Ik organiseerde onder meer een projectdag met het team, waarbij de medewerkers zelf input konden geven over de pijnpunten”, legt Charles Bourgois uit. Bij de procesmapping doken snel verschillende problemen op. “Sommige deelprocessen zoals order receiving, order entry en order invoicing, vergen veel tussenstappen om tot het einddoel te komen. Dit kon heel wat eenvoudiger. Andere deelprocessen verliepen stroef en vergden veel tijd van de medewerkers. Door enkele tools en verbeteringen door te voeren, verlopen die processen nu heel wat vlotter.”

Zichtbare resultaten

“De resultaten tonen dat die tools en verbeteringen ook werken”, zegt Charles Bourgois. “Dat is het unieke aan de thesis. Tijdens de projectstage was ik volledig vrij. Zo kreeg ik de kans om me volledig te ontwikkelen in projectmanagement.”

Hij is tevreden met de nominatie voor de Flowsaward, “zeker omdat bij DHL Freight de verbeteringen waarneembaar zijn.” Intussen volgt Charles Bourgois de master in international supplychainmanagement aan de Rotterdam Business school. “Ik ben nooit op Erasmus geweest en heb nooit een buitenlandse stage gedaan. Daarom wou ik ook eens van die ervaring proeven. Ik ben nu opnieuw een thesis aan het schrijven (lacht).”

VIP-ontbijt

Charles Bourgois is met zijn thesis een van de zes kandidaten van de gloednieuwe Flowsaward. Het oordeel van de jury wordt op donderdag 17 oktober bekendgemaakt op het ontbijtevent van Flows tijdens Transport & Logistics. Uitzonderlijk kan u op dat event ook als VIP aanwezig zijn. Meer info over inschrijvingen, het VIP-ontbijt en de uitreiking van de award leest u hier

Melanie De Vrieze