Toastmasters Port of Antwerp viert erkenning in ‘den 110’

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

Voor de gelegenheid kwamen de Toastmasters vorige maandag niet samen in de evenementenzaal van het Havenhuis, maar verkasten ze voor een keertje naar het bekende havencafé Gaarkeuken 110. Reden tot vieren hebben ze wel, de maritieme Toastmasters. Opgericht in oktober vorig jaar, behaalde de club al in april de officiële erkenning door de internationale koepelorganisatie. Daarom werd er bij de aanvang van het nieuwe werkjaar een stapje in de wereld gezet. De avond begon met een klassieke Toastmasterssessie, met sprekers, voorbereide en onvoorbereide topics, arbitrage en strakke timing. Daarna werd er verbroederd. 

Voor de  gelegenheid was ook area director Ignaas Vermeulen naar Antwerpen afgezakt. Hij heeft lof voor de snelle opgang van de Antwerpse haven-Toastmasters. “De sfeer zit goed, de algemene en inhoudelijke voorbereiding is van hoog niveau en het ledenaantal – zo’n dertigtal – is bewonderenswaardig. Dat allemaal voor een club die nog maar een goed jaar bestaat. Ze zijn goed bezig, ik hoop oprecht dat ze deze motivatie en discipline kunnen behouden en verdergaan op hetzelfde hoge niveau.” Voor de Bruggeling, in het dagelijks leven huisarts, een goede reden om ook eens de haven van Antwerpen aan te doen. 

Initiatiefneemster Morgane Hanssens is eveneens opgetogen, maar rusten op de lauweren doet ze niet. “We hebben een harde kern gevormd van een vijftiental leden, maar dat mogen er gerust meer worden. Eerstdaags gaat een warme oproep de deur uit richting de andere Antwerpse jongerenverenigingen om lid te worden. Die lancering is het moment om aan het einde van de zomer de club nog eens in de kijker te zetten.”

Michiel Leen