Flowsontbijt: de pijlers van het mobiliteitsbudget

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

Plaats van afspraak voor het Flowsontbijt onder de noemer ‘Hoe mobiliteit flexibel inzetten voor uw medewerkers?’: de kantoren van BDO in Berchem. Een locatie die een mooi uitzicht biedt op een van de belangrijkste knooppunten van de Antwerpse Ring en die ’s ochtends meestal garant staat voor taferelen die de ‘sense of urgency’ in een mobiliteitsdebat kunnen aanzwengelen. Ironisch genoeg stroomt uitgerekend vanochtend het autoverkeer vlotjes door. 

Toekomst is multimodaal

Wat niet wil zeggen dat er niets te bespreken valt. De nakende invoering van het mobiliteitsbudget stelt bedrijven voor een aantal uitdagingen. Bedoeling is om de werknemer in de mate van het mogelijke los te weken van zijn bedrijfswagen, zeker als het om woon-werkverkeer gaat. De eerder ingevoerde mobiliteitsvergoeding, waarbij medewerkers beloond worden als ze hun auto weg doen, is omwille van haar alles-of-nietskarakter geen groot succes: amper 320 aanvragen werden in het eerste jaar geregistreerd. De toekomst, daarover zijn de panelleden het eens, zal veel meer multimodaal zijn: bijvoorbeeld de auto gebruiken om het treinstation te bereiken, en in de stad de laatste kilometers naar het werk afleggen met de tram of (deel)fiets. 

Het panel weerspiegelde de diverse uitdagingen die in de discussie rond het mobiliteitsbudget samenkomen. BDO-specialiste Saskia Lombaerts schreef een lijvige handleiding om bedrijven wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving, Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA) bracht het initiatief ‘Slim naar Antwerpen’ onder de aandacht, terwijl Roeland Vanrenterghem van Eurides uitlegde hoe zijn bedrijf helpt om de administratieve rompslomp tot een minimum te beperken en Alexander Van Laere de rol van deelautosysteem Poppy uitlegde. 

Werk aan de winkel 

Meteen mag blijken dat er nog veel werk aan de winkel is, want het merendeel van de aanwezigen (uw reporter inbegrepen) is met de wagen naar het evenement afgezakt. Koen Kennis hamert op het belang van een modal split, waarbij nog slechts de helft van de verplaatsingen met de wagen gebeurt. Hij demonstreert hoe je via de website ‘Slim naar Antwerpen’ meteen een alternatief uitdoktert. De verduurzaming van het woon-werkverkeer staat hoog op de agenda. Bovendien is er, zeker in de Antwerpse binnenstad, een waaier aan alternatieven. 

Die alternatieven aanbieden aan de medewerkers wordt eenvoudiger dankzij het mobiliteitsbudget. Saskia Lombaerts ligt even de basisprincipes toe. Als basis voor de berekening wordt de totale kostprijs per jaar van de klassieke bedrijfswagen genomen. De eerste pijler van het mobiliteitsbudget blijft de – milieuvriendelijke – bedrijfswagen. Die wordt aangevuld met een tweede pijler, waarin zich een budget bevindt voor alternatieve verplaatsingsmiddelen zoals trein, tram, bus, deelfiets of -auto. Zelfs huisvestingskosten en intresten van woonleningen kunnen onder deze noemer vallen, op voorwaarde dat men op minder dan vijf kilometer van het werk woont. Ook privéverplaatsingen zoals treintickets richting Parijs vallen onder dit budget. Blijft er dan nog een saldo over, dan wordt dit aan de medewerker doorgestort, maar wel met een fikse RSZ-belasting van 38%. Het is met andere woorden wel de bedoeling dat het hele budget wordt besteed aan mobiliteitsoplossingen. 

Geen statussymbool

Voor de hr-administratie kan het wel behoorlijk ingewikkeld worden om die budgetten te beheren. De berekening kan van jaar tot jaar fluctueren. Eurides biedt tools aan om die rekeningen onder controle te houden. 

Opvallende vierde gast aan tafel is Alexander Van Laere, oprichter van het autodeelplatform Poppy. De deelwagens zijn binnen Antwerpen erg populair bij particulieren, maar nu wil Van Laere ook het zakelijke publiek bereiken. “Onze grootste concurrent is de idee-fixe van privéwagenbezit. Een jongere generatie medewerkers ziet de auto niet als een statussymbool, maar als een kostenpost. Zij hechten zich niet zo aan autobezit”, weet Van Laere. “Ze willen niet zozeer een auto, maar een mobiliteitsoplossing. Daarom gaan we ook inzetten op deelscooters en steps.”

Metrolijnen nodig

Koen Kennis ziet voor de toekomst vooral de verbetering van het openbaar vervoer als uitdaging. Stipt, veilig en proper openbaar vervoer hebben we nodig. Als je van het openbaar vervoer een succes wil maken in het woon-werkverkeer, moet je in kostuum kunnen opstappen zonder raar bekeken te worden. Deze stad mist metrolijnen. Bij het herbekijken van de tramlijnen zullen we de snelheid en basisbereikbaarheid tegen het licht houden.”

Dat het mobiliteitsbudget voor enkele schokgolven zal zorgen in een bedrijfsleven waar de salariswagen lang de norm was, staat buiten kijf. Maar na afloop van het event weten de betrokkenen toch waar ze aan toe zijn. 

Het volgende Flowsevent vindt plaats op donderdag 28 maart en gaat over Vracht over het spoor: tussen droom en realiteit. Plaats van afspraak: Salons van Edel in Wilrijk. Sprekers van dienst: Eliene Van Aken (Alfaport), Rien Gulden (DB Schenker) en Michaël Noël (Crossrail). Ze buigen zich over de vraag hoe we de gewenste modal shift richting meer spoorvervoer kunnen realiseren.

Michiel Leen