Nieuwjaarsbrief Yves Van Meirvenne (Portilog)

Nieuws, Mensen
Bart Timperman

Tijdens deze periode van recepties klinken we graag op het nieuwe jaar en hebben we de unieke traditie om daarbij ook onze goede voornemens formeel uit te spreken in een nieuwjaarsbrief.

Het is een eer om in naam van Portilog het rijtje te mogen vervolledigen, zeker als ik de personen zie die me zijn voorafgegaan. Samen met u heb ik al een reeks interessante brieven mogen lezen en een aantal boeiende afscheidsredes van aftredend havenschepen Marc Van Peel mogen toehoren. Aan inspiratie dus geen tekort. Dat onze wereld en ook onze job met elk voorbijgaand jaar steeds sneller verandert, loopt als een rode draad doorheen al deze brieven en speeches.

Jij. De Haven. De Wereld.

De Antwerpse haven doet het goed en dat is mede dankzij alle bedrijven en de unieke mensen die daar werken. Samen vormen zij het ecosysteem van onze havengemeenschap. Zij hebben gezonde ambities die zich uiten in hun wereldbefaamde expertise, innovatieve oplossingen en gestage groei. De variëteit aan vacatures en het aantal mogelijkheden binnen de sector is dan ook enorm. De diversiteit van nieuwe mensen is ook heel groot. Portilog zorgt er daarom voor dat we de skills en tools kunnen aanreiken die noodzakelijk zijn om als haven te blijven groeien. Zo zorgen we al voor het elfde jaar op rij voor een verse instroom van nieuwe medewerkers binnen de sector. Dat doen we met succes dankzij het gekende Randstadtraject dat mijn voorgangster nog mee opgezet heeft.

Portilog heeft een goede samenwerking met de andere kenniscentra en met de industrie en zet volop in op relevante opleidingen uit de praktijk. Daarom brengen we ook vernieuwing in onze cursussen en breiden we ons aanbod verder uit om nog beter in te spelen op de noden van de sector. Zo hervormen we het traject ‘Scheepvaart & Expeditie’ in overleg met de vakverenigingen tot een nieuw diploma van ‘Haven Professional’ en zullen we nog meer inzetten op extra opleidingen rond digitalisering, multimodaal vervoer en liquid bulk. Dankzij onze nieuwe collega’s van SBM kunnen we ons pakket verder aanvullen met een ruim aanbod van soft skills inzake onder meer Communicatievaardigheden, Change Management en Salestraining, steeds met de focus op onze sector.

Daarnaast zetten we in op nieuwe leervormen, zoals onder andere blended learning, een combinatie van face-to-faceonderwijs met open, flexibele, afstands- en elektronische vormen van leren, waarbij de cursist op eigen tempo, tijd en plaats zal kunnen leren.

De Nieuwe Generatie

Tijdens de populaire havenintro’s zien we tot onze grote vreugde dat veel jonge mensen met een hart voor de haven de weg vinden binnen onze gemeenschap, mede dankzij de goede jongerenwerking binnen de overkoepelende verenigingen zoals ASV, VEA en YoungShip.

Ik verwelkom tot slot heel graag en met hoge verwachtingen leeftijdsgenote Annick De Ridder in haar nieuwe functie als eerste vrouwelijke schepen van onze prachtige haven. Ik wens haar alle succes toe en kijk uit naar haar eerste nieuwjaarsbrief.

Samen zorgen we ervoor dat de uitdagingen en veranderingen van morgen nieuwe opportuniteiten worden! Het ganse Portilogteam en ikzelf wensen u alvast een succesvol en leerrijk 2019 en … #myjobisbetterthanyours!

Yves Van Meirvenne, business development executive Portilog