Nieuwjaarsbrief Liesbeth Geysels (VIL)

Nieuws, Mensen
Bart Timperman

Aangezien het gaat om een nieuwjaarsboodschap en geen oudjaarsboodschap wil ik het jaar 2019 in gaan met een positieve boodschap. Dus geen gezeur en geklaag over de versnippering van het logistieke landschap of de veelheid aan niet gecoördineerde initiatieven. Wel een blik op de toekomst van logistiek Vlaanderen.

Vlaanderen als logistieke koploper

De logistiek blijft strategisch een belangrijke sector in het clusterbeleid van de Vlaamse overheid. VIL is als cluster goed voor 133.214 voltijdse equivalenten en een toegevoegde waarde van 12,6 miljard euro.

Wij hebben de Nederlanders niet alleen te kijken gezet in het voetbal en de basket maar ook in de logistiek. In de recentste Logistics Performance Index van de Wereldbank staat België/Vlaanderen nu op de derde plaats en zakten onze Noorderburen weg naar de zesde plaats.

Vlaanderen scoort in deze index goed op het vlak van technologie en track-and-trace. Dat is waar wij blijvend moeten op inzetten. Technologie en innovatie kunnen het verschil maken tussen achterop hinken en vooruitlopen.

Verandering creëert opportuniteiten

Met een gloednieuwe Trendradar voor de logistiek, een klepper van 130 pagina’s die momenteel van de drukpersen rolt, geeft VIL aan de start van dit nieuwe jaar een overzicht van de belangrijkste trends in de sector. Veel van deze trends vloeien voort uit de schokgolf van nieuwe technologische ontwikkelingen: artificiële intelligentie, internet of things, Physical Internet, blockchain, autonome voertuigen enzovoort.

De vooruitgang lijkt onstuitbaar en zal ons leven, het bedrijfsleven en de globale economie veranderen. Ook de logistieke sector mag niet achterblijven en zal zich moeten blijven aanpassen. VIL volgt hierbij niet de doemdenkers – genre ‘robots gaan al onze jobs inpikken’ – maar ziet die veranderingen als een opportuniteit, een kans om eruit te springen.

De supplychain van morgen is vraaggedreven, transparant en veel meer geïntegreerd. Dat uit zich in hypes als de Physical Internet en de digital twins, die hun logistieke merites nog moeten bewijzen. Andere ontwikkelingen daarentegen zijn concreter en inzetbaar op korte termijn. Zo zouden Smart bots bezoekers of chauffeurs kunnen ontvangen en helpen bij eenvoudige opvolgingstaken, bijvoorbeeld in combinatie met self-servicekiosksystemen. Ze kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren om de spraakverwarring met buitenlandse chauffeurs tegen te gaan.  

Onbekend maakt onbemind

Om het razendsnelle tempo van de verandering te kunnen volgen, is VIL meer dan ooit overtuigd van het nut van een logistiek demonstratiecentrum, een open belevingsruimte waar bedrijven innovaties kunnen zien en testen.

Daar zal ook de nodige ruimte vrijgemaakt worden voor cocreatie, om mogelijkheden te bieden aan logistieke start-ups. In 2017 lanceerde VIL ‘LogiLAUNCH’, een marktplaats voor start-ups in de logistieke sector. Zij zijn de vaandeldragers van de nieuwe economie en verdienen een steuntje in de rug. Het demonstratiecentrum is dé ideale voedingsbodem om hun ideeën te laten rijpen en voor te stellen aan het grote publiek.

De locatie is gekend, de bouwplannen zijn getekend, de opdracht werd gegund, de eerste steenlegging is voorzien in april 2019. Ik vertrouw erop u allen in mijn nieuwjaarsboodschap 2020 te kunnen uitnodigen op de officiële opening van Log!Ville!

Ik wens de Flowsredactie en al zijn trouwe lezers, met een passie voor transport en logistiek, een succesvol 2019 toe.

Liesbeth Geysels, managing director VIL