Marc Van Peel toch weer aan de slag in ‘de maritime’

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

Bij zijn huldiging op de nieuwjaarsreceptie van Alfaport-Voka en Cepa kreeg Van Peel uit handen van een Rubens-lookalike al meteen een nieuw mandaat aangereikt: het ‘gezantschap’ als pleitbezorger voor een Maritiem Museum in Antwerpen. Dat moet een plek krijgen in het herontwikkelde gebied rond het Droogdokkenpark op het Eilandje. Hoewel er over dat project al heel wat inkt gevloeid is en er zelfs al een ontwerp gekozen is, staat nog niet in steen gebeiteld dat het museum er ook komt. De Vrienden van het Scheepvaartmuseum, een vzw waar ook maritieme sterkhouders als Danny Deckers, Jean-Jacques Westerlund en Guy Huyghe deel van uitmaken, hopen dat Van Peel de druk op de ketel houdt. 

Onzekere toekomst 

“Het ontwerp-bestuursakkoord voor Antwerpen was redelijk vaag over de toekomst van het project”, zegt Van Peel. “Het is mijn taak om bij de private partners, de overheden en de erfgoedorganisaties een lans te breken voor het project en middelen te vinden. Dat is in het verleden trouwens ook gelukt bij het uitbouwen van het Museum aan de Stroom en het Red Star Line Museum. Ik heb me altijd voorgenomen om na mijn mandaat als schepen nog een maatschappelijk engagement aan te gaan.” 

Toekomst én roemrijk verleden 

In de komende jaren wordt het oude Droogdokkenpark een bij uitstek maritiem gekleurd stadsdeel. “De zone wordt als het ware een maritiem lint. Ook het Havencentrum vindt er op termijn een onderkomen, het MAS en het Red Star Line Museum liggen op wandelafstand. Een museum dat focust op het roemrijke verleden van onze haven past daar perfect in, geflankeerd door een Havencentrum waar mensen kennismaken met de haven van vandaag en morgen”, blikt Van Peel vooruit. 

Materiaal om een museum te vullen is er alvast: in het MAS werd een verdieping aan de haven gewijd en dan zijn er nog de historische schepen die tot voor kort bij het Steen lagen. In zijn jaren als havenschepen had Van Peel al veel contact met de Vrienden van het Scheepvaartmuseum en andere erfgoedorganisaties. “Die mensen doen prachtig werk”, benadrukt Van Peel. “De houten mijnenveger Oudenaarde wordt onderhouden door mensen die nog op dat schip gevaren hebben. Die mensen komen langzaamaan op leeftijd, ik hoop dat een jongere generatie hun werk voortzet. “

Michiel Leen