Artes Group: “Het grootste risico in waterbouw is het water”

Nieuws, Mensen
Roel Jacobus

“We hebben een zeer goed veiligheidsjaar achter de rug. Daarom zit er voor iedereen een kleine attentie in de enveloppe”, zegt preventieadviseur Bernard Ryckaert, terwijl hij deelnamecertificaten uitreikt. Vorige, ijzige, vrijdag hield Artes Depret – de Zeebrugse tak van aannemer Artes Group – zijn jaarlijkse interne veiligheidsdag. Vanuit de kantoren in de ABC-toren – die ze nota bene zelf bouwden – worden een 200-tal mensen aangestuurd. Daarvan behoort een 80-tal tot de uitvoerende teams in de afdeling gebouwen en een 45-tal in de afdeling waterbouw.

“Op de veiligheidsdag vernieuwen we de informatie over de technieken. Vanmorgen hadden we machineopleidingen, bijvoorbeeld voor hoogtewerkers en schaarliften. Na de middag stonden workshops op het programma. Die gingen van het aanslaan van lasten, het plaatsen van chemische verankering en het gebruik van ladders, tot brandpreventie, gebruik van zwemvesten, helphouding en eerste hulp bij ongeval. Er was ook aandacht voor het milieu met een workshop rond het hergebruik van materiaal om afval te beperken.”

Man overboord

“Veiligheid is een dagelijkse topprioriteit. We nemen opdrachten alleen aan wanneer we ze veilig kunnen uitvoeren. We werken immers met mensen en je moet goed voor hen zorgen. We geven een duidelijk signaal dat iedereen bij het uitoefenen van zijn dagelijkse job bewust moet zijn van de veiligheidsrisico’s”, zegt Ryckaert.

De activiteiten en bijgevolg ook de risico’s in de afdeling waterbouw wijken sterk af van de afdeling gebouwen. “Er komen heel veel en specifieke technische middelen bij kijken. Wij hebben eigen pontons en sleepboten. In deze afdeling werken niet zomaar bouwvakkers maar hoofdzakelijk heiploegen, pontonmedewerkers, schippers enzovoort. Het grootste risico is het water. Om te voorkomen dat iemand verdrinkt, hebben we vaste regels voor het gebruik van zwemvesten. De mensen worden ook opgeleid om drenkelingen te redden, voor mocht er toch iemand overboord vallen.”

Het organiseren van de arbeidsveiligheid in de waterbouw is allesbehalve een routineklus. “In tegenstelling tot een statische fabrieksomgeving, zoals in de sectoren automotive of voeding, krijgen wij elke dag met een ander verhaal te maken. Geen enkel project en geen enkele omstandigheid op het water zijn gelijk. We lossen dit op met vaste werkinstructies, procedures en uitvoeringsmethodes.”

Iedereen zorgt voor elkaar

Ryckaert is voltijds intern preventieadviseur maar dat betekent niet dat hij er alleen voor staat. “De administratie geeft ondersteuning en op elke werf is er altijd een werfleider en een projectleider aanwezig. De werfleider is hiërarchisch verantwoordelijk voor zijn werf maar in principe moet elke werknemer voor de veiligheid van zichzelf én van zijn collega’s zorgen. Nieuwe medewerkers krijgen een peter toegewezen en we zetten gigantisch in op opleidingen. Ook wanneer onderaannemers en uitzendkrachten ingeschakeld worden, geeft de werfleider bij de opstart een introductie over de werfregels en zegt hen wat te doen in geval van nood. De veiligheid wordt door de volledige firma gedragen. Je zag dat vandaag ook aan de inzet waarmee alle medewerkers aan de veiligheidsdag deelnamen.”

Als apotheose was voorzien dat de MUG-heli van West-Vlaanderen zou landen waarna plechtig het sponsorcontract verlengd zou worden. Artes Depret is een trouwe en stevige sponsor van de MUG-heli. Die rukt jaarlijks zevenhonderd keer uit waarvan in één op de twintig gevallen in havengebied. Door het mistige weer werd echter de vlucht geschrapt. Logisch: want veiligheid staat voorop.

Roel Jacobus