Wallenius Wilhelmsen: “Gemotiveerde vluchteling is handige harry”

Nieuws, Mensen
Roel Jacobus

Zestien maanden liep het project Brugge Werkt! om erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden met een lage scholing te leiden naar een duurzame arbeidsplaats. “Aan deze intensieve begeleiding met kennismaking tussen de deelnemers en bedrijven, namen 49 vluchtelingen deel”, zegt projectcoördinator Benedict Willems van het OCMW Brugge (vijfde van links). “Meer dan de helft van hen, 28 mensen, zijn klaar of bijna klaar om aan de slag te gaan: 6 werken in het ‘normaal economisch circuit’, 13 worden binnen het statuut ‘tijdelijke werkervaring’ voorbereid op de reguliere arbeidsmarkt en 9 mensen volgen een beroepsspecifieke opleiding of een studie. Van alle deelnemers volgen er 9 een intensieve taalopleiding. Opvallend is dat bij de 11 uitvallers veel mensen met psychische problemen kampen.”

Het initiatief Brugge Werkt! ontstond naar aanleiding van de combinatie van een zeer lage werkloosheidsgraad – 5,3% is de laagste van alle centrumsteden – en het enorme aantal vacatures in de regio dat op een bepaald moment tot meer dan 10.000 opliep. “De vraag naar arbeidskrachten wordt bovendien alleen maar groter. Een concreet voorbeeld is dat Zeebrugge het Europese verdeelcentrum voor Tesla wordt, met een wekelijkse aanvoer van 3.000 elektrische wagens uit Californië. Dat betekent honderd extra vacatures bij autobehandelaar ICO en extra werk voor havenarbeiders”, sprak Iris Vermeire (vierde van links), eveneens projectcoördinator.

Handige harry

Een vluchteling werd aangeworven door stukgoedbehandelaar Wallenius Wilhelmsen Solutions in Zeebrugge. “Via het stedelijk project voor Brugge Werkt! kwamen we in contact met een uitstekende kracht”, vertelt hr-officer Astrid De Schoolmeester. “In maart hield Brugge Werkt! een ‘havenexpeditie’ om zijn deelnemers te laten kennismaken met bedrijven in de haven. Deze bus kwam ook bij ons langs. Een van de deelnemers, een 28-jarige Irakees, stapte daarna in ons aanwervingstraject, dat steeds verloopt via een interimcontract. Ondertussen groeide hij door en kreeg een vast contract in onze afdeling waar we accessoires installeren op nieuwe personenwagens. Het is een stipte, handige harry die in zijn geboorteland vrachtwagenchauffeur was.”

In de bedrijfspolicy van Wallenius Wilhelmsen Solutions staat werklust voorop. “Als je motivatie goed zit, dan ben je een aanwinst. We hebben intussen veel medewerkers met een migratieachtergrond. Welke voorgeschiedenis de mensen hebben of waar ze vandaan komen, maakt niet uit. We hebben momenteel veel handen nodig. Al wie gemotiveerd is en geschikt voor de job, is welkom.”

Jobroad 2019

Schepen voor tewerkstelling Minou Esquenet (CD&V) krijgt in het nieuwe schepencollege een andere bevoegdheid, maar ze maakt zich sterk dat de actie om vacatures in te vullen met vluchtelingen niet zal stilvallen. “Dit project zal voor een stuk voortleven in initiatieven zoals de nieuwe VDAB-module ‘Oriëntatie voor anderstaligen’. Er komt in 2019 ook een nieuwe editie van Jobroad, een samenwerking van Voka, VDAB en Accent Foreign.

Infosessie werken met vluchtelingen

Naast het stedelijke initiatief vindt deze week een gratis regionale infosessie plaats, georganiseerd door de ondernemersorganisatie Etion. Donderdag 20 december van 11.45 uur tot 14 uur in Oostkamp, vertellen experts van VDAB en ervaren werkgevers het werken met vluchtelingen. Verspreid over drie korte gesprekken wordt toegelicht hoe je kunt omgaan met verschillen in taal en cultuur; een juiste inschatting kunt maken van competenties, ervaring en talenten; en wat de administratieve verplichtingen en subsidies zijn.

Roel Jacobus