Petitie pleit voor maritiem museum in Antwerpen

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

Wie recent nog bij de Antwerpse Droogdokkensite passeerde, merkt ongetwijfeld de bouwbedrijvigheid die er heerst sinds de oorspronkelijke scheepsherstellingsactiviteiten van het Havenbedrijf de wijk namen naar nieuwe installaties in het havengebied. De oude ateliers werden al ingenomen door de jeugdwerking Stormkop en aan plannen voor de reconversie van het gebied ontbreekt het niet. Onder andere het Havencentrum neemt er over enkele jaren zijn intrek en er liggen plannen voor om via de facelift van de site de emotionele en geografische band tussen stad en haven aan te halen. Een Maritiem Museum, waarin het watererfgoed een centrale rol speelt, zou een van de sluitstukken van dat project worden. 

Alleen: die plannen worden doorkruist door het feit dat de stad vanaf januari door een nieuwe coalitie zal worden geregeerd. Bij de diverse watererfgoedorganisaties die in Antwerpen actief zijn, ontstond ongerustheid over de vraag of dat museum ook bij die nieuwe bewindsploeg nog op de agenda staat. In oktober verenigden ze zich onder de naam ‘Waterkolk’ om aandacht te vragen voor het watererfgoed. Nu lanceren ze een petitie om zo de druk op de ketel te houden. 

Hopen op sectoroverleg 

Pit De Jonge, die we al leerden kennen als bezieler van het tweejaarlijkse maritieme festival Water-rAnt, schetst de bezorgdheid. “Er bestaan heel wat plannnen voor het Droogdokkenpark, maar het fiat kan maar worden gegeven door de toekomstige Antwerpse coalitie. Op dit moment is het niet zeker of het museum er komt. Je vond het Maritiem Museum bijvoorbeeld niet terug in de verkiezingsprogramma’s van de partijen die nu rond de tafel zitten. Met twintig watererfgoedorganisaties tesamen stellen wij ons ter beschikking om knowhow te leveren. We hopen dat er een soort ‘sectoroverleg’ kan komen rond het Droogdokkenpark. Op die manier komt het watererfgoed nog eens positief in de kijker. De laatste tijd was er vooral negatieve coverage, zoals bij het recente ontmantelen van de historische collectie bij het Steen.” 

Geen zekerheid 

En wij maar denken dat het Maritiem Museum eigenlijk al zo goed als zeker was. Sloot afscheidnemend havenschepen Marc Van Peel (CD&V) zijn speech voor de expediteursvereniging VEA deze week niet af met een pleidooi voor dat museum? De realiteit is ingewikkelder, leert navraag bij Jef Vrelust, curator van de maritieme erfgoedcollectie in het Museum aan de Stroom (MAS). “Er is voor het Maritiem Museum al heel wat voorbereidend werk gedaan”, zegt Vrelust. “Er  is een haalbaarheidsstudie geweest, waaruit bleek dat het museum een haalbare kaart is, en er is een programmatorisch masterplan. Het toenmalige stadsbestuur gaf ook zijn fiat voor een architectuurwedstrijd, die in het voorjaar van 2018 gewonnen werd door Kempe Thill, die ook de nieuwbouw voor de Hogere Zeevaartschool ontwerpen. Kortom, de voorbereidingen zijn gebeurd, het nieuwe bestuur moet beslissen of er groen licht komt of niet.”

Meer doen met collectie 

Volgens Vrelust zou het nieuwe museum een uitgelezen kans bieden om meer te doen met de versnipperde collecties dan vandaag het geval is. “Als het museum er nu niet komt, komt het er nooit”, zegt Vrelust. “Het vroegere Scheepvaartmuseum sloot al in 2008 de deuren. Er is een draagvlak nodig om dat nieuwe museum slaagkansen te geven.”

Het manifest ondertekenen kan hier

Michiel Leen