Portilog plant opleiding spoorvervoer

Nieuws, Mensen
Koen Heinen

Antwerp Rail School is een initiatief van Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) in samenwerking met andere Europese uniefs. In de aanloop naar de Antwerp Rail School 2019 vond vorige week aan de UAntwerpen een ‘think tank’ (foto) plaats met als thema de ‘war for talents’ in de spoorsector. Aan de discussie namen naast Portilog deel: het centrum voor havengebonden en logistiek opleidingen, verschillende experts uit de Belgische en Nederlandse spoorsector, vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten en van het Vlaamse ministerie van Onderwijs.

Weinig opleidingen

Het tekort aan treinbestuurders en andere profielen in de spoorsector heeft verschillende oorzaken. “Ten eerste is er een pensioenpiek waardoor veel werknemers uitstromen. Daarnaast kampt de spoorsector met concurrentie uit de havens waar men eveneens op zoek is naar onder meer technici. Mensen gaan ook steeds meer op zoek naar een goede work/life-balans. Tot slot zijn er weinig opleidingen voor de spoorsector”, legt Katrien De Langhe van UAntwerpen uit. De Karel de Grote Hogeschool (KdG) biedt een spooropleiding aan maar zowel in het TSO als het ASO is er volgens De Langhe geen enkele link naar de spoorsector. “Die onderwijsrichtingen zouden mensen kunnen overtuigen om naar de spoorsector te gaan”, zegt ze.

Spoorbedrijven als Lineas en Infrabel hebben een eigen ‘academy’ voor de opleiding van personeel. Zij zien echter vaak mensen die zij opleiden naar elders vertrekken.  

Tijdens de discussie werd onder meer voorgesteld om voor het acute tekort aan treinbestuurders een zevende jaar in het beroepsonderwijs op te starten. Bedienden voor de spoorsector kunnen aan de uniefs en hogescholen gevormd worden.

Portilog

“Ik ben gaan luisteren hoe wij als nichespeler een bijdrage kunnen leveren. Wat heeft de sector nodig? Het spoor heeft een belangrijke rol in het kader van de klimaatdoelstellingen en voor de modal shift. De sector heeft het echter heel moeilijk om vacatures voor bepaalde profielen in te vullen. Wij kunnen daarop inspelen door ons opleidingspakket uit te breiden naar spoorvervoer”, zegt Yves Van Meirvenne, directeur van Portilog.

“Wij moeten ons aanbod continu evalueren zodat het relevant is voor de vraag vanuit de sector. Wij zullen daarvoor docenten uit de praktijk aantrekken en kunnen samenwerken met bijvoorbeeld de Nederlandse spoorwegen. We hebben ook afgesproken om in de toekomst regelmatig samen te komen met deze ‘think tank’”, besluit Van Meirvenne.

Koen Heinen