Twaalf gemeenten naar Raad van State tegen uitbreiding Liege Airport

Nieuws, Logistiek
Melanie De Vrieze
Vracht op de Luikse luchthaven
Vracht op de Luikse luchthaven © Liege Airport

Twaalf gemeenten in Belgisch- en Nederlands-Limburg zetten de procedure verder tegen de exploitatie en de uitbreiding van Liege Airport. De vergunning zou onvoldoende rekening houden met de leefbaarheid in de omliggende gemeenten.

De twaalf gemeenten – Riemst, Gingelom, Heers, Tongeren, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Voeren, Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals – gingen al een eerste keer in beroep tegen de vergunning in eerste administratieve aanleg op 26 augustus 2022.

Geluidsquotum

Ze zetten nu de procedure verder tegen de verdere exploitatie en uitbreiding van de luchthaven die de bevoegde Waalse minister op 31 januari verleende. De voornaamste bekommernissen situeren zich op het vlak van geluidshinder en milieu.

De geluidsoverlast wordt erkend, laat de gemeente Riemst samen met de elf andere gemeenten weten in een persbericht. “In de nieuwe beslissing wordt afgestapt van het systeem van een globaal geluidsquotum voor vluchten tijdens de nachtperiode, maar wordt gekozen voor een individueel geluidsquotum per vliegtuig, maar met een graduele afbouw.”

De vergunning laat de deur open voor nog zeven jaar geluidshinder. Het aantal vergunde vluchten werd beperkt tot 55.000 per jaar (gemiddeld 150 vluchten per dag). Bovendien zijn de mogelijke effecten van stikstofemissie op kwetsbare en beschermde Natura 2000-gebieden niet in acht genomen, zo luidt het verder.

Impact op mens en milieu

“De huidige vergunning heeft een enorme impact op mens en milieu”, zegt Mark Vos, burgemeester van Riemst. Hij erkent het economische belang van de luchthaven, maar is ook ongerust over de nachtrust van de inwoners. “De gemeenten in de rand van Liege Airport willen aangename plekken zijn om te wonen. Er is onvoldoende rekening gehouden met de bekommernissen en adviezen van de gemeenten op Vlaams en Nederlands grondgebied. We hebben bijgevolg vandaag, 17 maart, beslist de procedure tegen de vergunning verder te zetten via de Raad van State.”