(Flowsmagazine) Tailormade Logistics kiest voor decentrale aanpak

Flowsmagazine, Logistiek
Bart Timperman
Bert Vandecaveye, CEO van Tailormade Logistics
Bert Vandecaveye, CEO van Tailormade Logistics © Yannick De Spiegeleir

Het pas verschenen Flowsmagazine verzamelde een reeks artikels over het groeiende belang van hinterlandlogistiek. Ook de transportsector volgt. Zo kiest Tailormade Logistics nadrukkelijk voor grensoverschrijdende uitbouw van de hinterlandlogistiek.

Weinig bedrijven in de Belgische logistieke sector kenden de afgelopen 25 jaar zo’n steile opmars als het Gentse Tailormade Logistics. Decentraliseren is vandaag het ordewoord volgens CEO Bert Vandecaveye. “Het model om je klanten te bedienen vanuit één centraal distributiecentrum, is voorbijgestreefd.”

Midden jaren negentig begon Tailormade Logistics als een kleine speler in de transportsector. Vandaag is het bedrijf actief via twintig vestigingen in zeven verschillende landen. Het bedrijf opende de voorbije zomer zelfs een eigen expeditiekantoor in Antwerpen. “Door onze sterke groei in eigen land, maar ook in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk, werken we steeds vaker met zee- en luchtvracht en de kennis daarover zit nu eenmaal in Antwerpen”, verduidelijkt Vandecaveye.

Schaalnadeel

De aanwezigheid in de Antwerpse haven betekent niet dat Tailormade Logistics er concrete plannen heeft om transport- of distributieactiviteiten te ontwikkelen. “Ik zeg niet dat er in Antwerpen geen logistieke capaciteit meer kan bij komen, maar het staat er zo goed als vol, net als in de omgeving van het Albertkanaal. De vervlochten aanwezigheid van transport- en logistieke bedrijven creëert een bepaald kennisniveau, en concurrentie zorgt voor innovatie. Maar als op een bepaald moment alles stilstaat, wordt je schaalvoordeel een schaalnadeel”, zegt Vandecaveye. “Dan moet je verder durven te kijken.”

Grensoverschrijdend

De Gentse CEO verwijst naar het voorbeeld van de vestiging van Tailormade Logistics in het Waalse Ghlin. “De locatie heeft een internationale connectie via Antwerpen en Rotterdam, terwijl ze toch 120 kilometer van Antwerpen ligt. Er is een internationale spoorverbinding, terwijl Ghlin helemaal niet op de kaart ligt als een intermodale terminal.”

Vandecaveye kijkt ook verder dan de taalgrens. “Het versterkt de Antwerpse haven om hinterlandconnecties te hebben, niet alleen in Wallonië, maar ook in pakweg Noord-Frankrijk of Luxemburg. Bouw je hinterland grensoverschrijdend uit. Op dat vlak hebben ze het in North Sea Port (Vlaams-Nederlandse haven, red.) al goed begrepen.”

Intermodaliteit

Toen Vandecaveye midden jaren negentig zijn eerste stappen zette als transportondernemer was er van intermodaliteit amper sprake. “Toen ik begon, verliep nagenoeg alles over de weg. Nu gaat 95% van ons vervoer naar Italië over het spoor.” Een optimale benutting van de capaciteit is een heilig principe bij Tailormade Logistics. “De ingezette voertuigen rijden bijna nooit leeg. We zijn extreem in onze drang om de laatste ruimte op te vullen, maar dan heb je wel een plaatselijk netwerk nodig. Daarom hebben we plannen om een tweede Italiaanse kantoor in Verona op te starten naast ons bestaande kantoor in de regio Milaan. Je hebt lokale antennes nodig om je intermodale ‘last mile service’ in orde te krijgen. Want als de container per trein komt, is er geen contact meer met de chauffeur.”

Nachttransport

Een ander aspect dat meespeelt in de decentrale en intermodale hinterlandstrategie van Tailormade Logistics, is het aantrekkelijker maken van het chauffeursberoep. “In onze sector was de oplossing de afgelopen decennia om chauffeurs steeds verder te gaan zoeken, maar dat verhaal is op. We moeten opnieuw jonge mensen warm krijgen voor het beroep”, stelt Vandecaveye. “Onze chauffeurs draaien dagen van 8 à 10 uur en geen 15 uur. Omdat we decentraal werken, kunnen ze ’s avonds gewoon thuis naar hun gezin omdat ze minder lange afstanden afleggen. Zo kunnen we mensen ook langer aan ons bedrijf binden. Door in te zetten op nachttransporten kunnen we bovendien ook meer vrouwen motiveren voor het beroep. Zo rijdt een dame voor ons ritten tussen 19.00 uur en 2.00 uur. Dat is beter combineerbaar met haar privéleven overdag.”

Boordcomputers

Naast het inzetten op menselijk kapitaal, wint ook technologie steeds meer aan belang in de hinterlandlogistiek, weet Vandecaveye. “Intermodaliteit vraagt veel meer IT-ondersteuning. Als je tegen een chauffeur zegt dat hij naar Parijs en terug moet rijden, dan is dat geen probleem, maar een container komt niet vanzelf terug. In de meeste trucks zit vandaag standaard een boordcomputer, maar in containers niet. Wij werken ook met boordcomputers in onze wisselbakken en containers. Ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat we daar nog op technologische beperkingen botsen. Zo is er een beperkt bereik van een antenne in de stalen dozen die containers zijn.”

Artificiële intelligentie

Vandecaveye zag de IT-dienst van zijn bedrijf exponentieel groeien. “We zijn begonnen met twee mensen, vandaag hebben we al negentien IT’ers in dienst. En als we ons huidige groeipad verderzetten, dan zou het mij niet verwonderen dat we op een bepaald moment een IT-afdeling hebben met honderd mensen.”

Tailormade Logistics heeft nu al een fulltime data-analist in dienst om rapporten te maken op basis van realtime-informatie van de transport en logistieke activiteiten van het bedrijf. “Op basis van die informatie kan je bepalen waar je je vrachtwagens gaat inzetten, maar uiteraard zijn die gegevens ook belangrijk om te beslissen waar we nieuwe vestigingen openen.” Op het vlak van planning verwacht Vandecaveye veel van artificiële intelligentie. “Een planner moet vandaag echt nadenken, maar in de toekomst zal die veeleer functioneren als een controletoren, want op basis van artificiële intelligentie kan je onder meer verwachte volumes en planningen genereren. Het vat het gevoel samen dat ik vandaag heb over ons bedrijf: we staan al ergens, maar beseffen tegelijkertijd dat we nog zeer grote sprongen moeten nemen.”

Yannick De Spiegeleir 

Interesse om dit artikel in printversie te lezen? U krijgt ons magazine op eenvoudig verzoek. Mail uw naam en adres naar marketing@flows.be en u krijgt het gratis toegestuurd.