ON TIME Logistics breidt kaaidiensten uit op nieuwe vestiging in Kallo

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren
ON TIME Logistics - Kallo
ON TIME Logistics – Kallo © ON TIME

ON TIME Logistics start met twee nieuwe kaaidiensten: het verluchten van containers na een negatieve gasmeting en het uitladen van containers voor fysieke controle. Hiervoor opende het bedrijf een nieuwe locatie aan Kaai 1616 op linkeroever.

De afdeling Kaaidiensten van ON TIME bestaat al ruim dertig jaar. Ze is gegroeid vanuit het vroegere ASX-IBECO en verleent bijstand bij fysieke verificaties en bij een snelle circulatie van documenten. Daarnaast werden verschillende activiteiten toegevoegd, zoals gasmetingen, fysieke controles van de staat van containers, leveringen aan en op lichters. De diensten worden in Antwerpen, Gent en Zeebrugge aangeboden.

“Door de coronacrisis zijn die activiteiten wat onder druk komen te staan, omdat er minder fysieke controles waren en de documenten meer digitaal werden uitgewisseld. Intussen keken we verder naar opportuniteiten om te investeren in bijkomende activiteiten. De kaaidiensten blijven dus een van de drie pijlers waarop ON TIME rust, naast de distributie en de koerierdiensten”, zegt CEO Filip Goossens.

Geen tijdverlies

“De twee nieuwe diensten zijn gegroeid uit de vaststelling dat wanneer de douane een container selecteert voor een fysieke verificatie, de normale flow wordt verstoord. Als de container wordt afgekeurd, moet de opdrachtgever op zoek naar oplossingen en moet de vrachtwagenchauffeur wachten op instructies. Die wachttijden en vertragingen vermijden we met de nieuwe dienst. De chauffeur rijdt gewoon naar onze nieuwe locatie aan Kaai 1616 op linkeroever, die sinds vandaag operationeel is. Hij zet de container af en rijdt gewoon door. Wij zorgen voor de verdere afhandeling”, legt Goossens uit.  “Het nieuwe magazijn ligt 1.500 meter van de Grensinspectiepost Linkeroever (GIP LO) van de douane, zodat de chauffeur amper enkele minuten verliest om tot bij ons te rijden.”

Speciaal magazijn

Voor de operationele behandeling wordt samengewerkt met Aertssen Logistics. Containers worden voor controle afgeladen en juist gepositioneerd, om vervolgens door havenarbeiders uitgeladen te worden, al dan niet onder douanetoezicht. Na de controle wordt alles terug ingeladen en wordt de container weer verzegeld. Het magazijn van 2.200 m² en de overdekte ruimte van 350m² zijn speciaal voorzien voor die activiteiten.

Verluchtingszone

Wanneer bij een gasmeting schadelijke gassen worden waargenomen, moet de container verluchten vooraleer die kan gecontroleerd worden. Dat kan voortaan gebeuren op de speciale verluchtingszone van 1.500m², onder toezicht van ON TIME en in samenwerking met Atmosafe. Alle resultaten van de gasmetingen en de vrijgave van de container kunnen online gevolgd worden.

De nieuwe diensten worden binnen de afdeling Kaaidiensten gebundeld onder de naam ‘Verification Services’.

Philippe Van Dooren