Enquête werkgeversfederatie logistiek: 4/5 bedrijven behoudt telewerk

Nieuws, Logistiek
Julie Desmet
Thuiswerk
Thuiswerk © Pixabay

Uit een online-enquête van de Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek blijkt dat vier vijfde van de leden structureel telewerk definitief zal invoeren. Het gaat om maximum twee dagen per week.

Honderd leden van de Werkgeversfederatie hebben gereageerd op een online-enquête over de invoering van telewerk en hoe zij dat (verder zullen) aanpakken. Dat komt overeen met een responsgraad van 20%. De gegevens werden verzameld in de laatste twee weken van september 2021.

“Al voor de coronacrisis motiveerden we onze leden om telewerk in te voeren en gaven we hieromtrent ook specifieke opleidingen”, vertelt Valerie Clissen, juridisch adviseur bij de Werkgeversfederatie. “We merkten toen bij de logistieke bedrijven dat er heel veel koudwatervrees was. De hr-afdeling kreeg het directiemanagement moeilijk mee in dit verhaal. Dat we nu uit de enquête kunnen opmaken dat vier vijfde van de bedrijven het telewerken structureel zal invoeren, is dan ook een merkwaardig resultaat. Telewerk is een nationale trend. De logistieke sector kan niet achterblijven, en doet dat gelukkig ook niet.”

Nodige materiaal

“‘Employer branding’ (de verwachtingen van nieuwe en bestaande werknemers invullen en het creëren van een positief imago van een bedrijf, red.) is de voornaamste reden. Ook aspecten zoals het vermijden van de verkeersdrukte, het milieu en het welzijn spelen mee”, vertelt Clissen. “Een groot aantal bedrijven gaf ook aan dat telewerken tijdens corona een positieve ervaring bleek te zijn. De bedrijven gaan niet alleen overstag, maar doen dat ook op een behoorlijke wijze”, gaat Clissen verder. “Negen op de tien ondervraagde bedrijven stellen de nodige apparatuur, zoals laptops en computerschermen, ter beschikking van de medewerkers om aan telewerk te doen.” 

Vergoedingen

Zeven op de tien werkgevers kent ook een vergoeding toe voor telewerk. Voor 22% is dit louter een terugbetaling van onkosten (zoals pc en internet), voor 48% mag hier meer tegenover staan. Dan gaat het bijvoorbeeld om een extra vergoeding voor de verwarming, het waterverbruik of klein bureelmateriaal. De gemiddelde bedragen reiken respectievelijk tot 22 en 55 euro per maand. 

Drie op de vijf respondenten voorziet maximum twee dagen telewerk per week en laat geen halve dagen telewerk toe. 

Julie Desmet