INEOS dient nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in voor project ONE

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

Chemiebedrijf INEOS stelde een volledig geïntegreerde vergunningsaanvraag op voor het project ONE, een geavanceerde stoomkraker voor de productie van ethyleen. Het bedrijf had een eerdere aanvraag zelf stopgezet.

INEOS trok in maart van dit jaar zelf de stekker uit het vergunningstraject voor Project ONE omdat de omgevingsvergunning voor de voorbereidende werken was geschorst na een kortgeding van actiegroepen. Het oorspronkelijke project was ook al teruggeschroefd van de bouw van een PHD-fabriek én een stoomkraker naar enkel een stoomkraker.

Geïntegreerde vergunningsaanvraag

Het bedrijf heeft zijn huiswerk ondertussen volledig opnieuw gemaakt en heeft nu een volledig geïntegreerde omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Daarin worden de milieu-effecten van alle fasen van het project in kaart gebracht, inclusief voorbereidende werken, bouw en exploitatie.

Met die nieuwe aanvraag wordt tegemoetgekomen aan de opmerkingen die werden geformuleerd bij de eerdere vergunningsaanvraag voor de voorbereidende werken. Nadat de Provincie Antwerpen, de aanvraag volledig en ontvankelijk heeft verklaard, start een openbaar onderzoek dat dertig dagen loopt. Tijdens die periode zal een publieke informatievergadering plaatsvinden.

Standaard verleggen

Volgens INEOS gaat het om de meest milieuvriendelijke ethaankraker van Europa. De geavanceerde installatie zal ethyleen produceren, een van de meest gebruikte basischemicaliën wereldwijd. Op het vlak van koolstofemissies presteert de kraker driemaal beter dan de gemiddelde Europese stoomkraker. De installatie in Antwerpen zal volgens INEOS wegen op de benchmark binnen het Europese handelsemissiesysteem en de standaard verleggen. Oudere en minder efficiënte installaties zullen als gevolg daarvan aangezet worden om bijkomende investeringen te doen voor koolstofreductie, meer emissierechten moeten aankopen of sluiten.

Project ONE zou over tien jaar klimaatneutraal zijn door gebruik van koolstofarme brandstof zoals waterstof of door elektrificatie van de kraakovens.

Koen Heinen