CEO Rotterdam: “8 miljard aan investeringen gemist door stikstofnorm”

Nieuws, Logistiek
Adrie Boxmeer
CEO Havenbedrijf Rotterdam Allard Castelein
CEO Havenbedrijf Rotterdam Allard Castelein © Havenbedrijf Rotterdam

De Rotterdamse haven loopt zo’n 8 miljard aan investeringen mis door de stikstofnormen die voor het Nederlandse bedrijfsleven gelden. Dat maakte CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf donderdag bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Geen woorden, maar daden. Dat aloude devies van de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord moet de Nederlandse regering volgens Castelein ter harte nemen bij de ontwikkeling van een duidelijk beleid rond de stikstofnormen. “Het bedrijfsleven investeert niet zolang de onduidelijkheid blijft bestaan. Hierdoor dreigen er 25 tot 30 grote investeringsprojecten in de haven met een totale waarde van zo’n 8 miljard euro niet door te gaan.”

Raad van State

Stikstof op zich is niet schadelijk, maar stikstofverbindingen ammoniak en stikstofoxyde wel. De eerste wordt veroorzaakt door mest in de veeteelt, de tweede door uitlaatgassen van verkeer en industrie. In mei 2019 oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, dat het stikstofbeleid van de regering in strijd was met de wet. Dat beleid kwam erop neer dat de overheid op voorhand (bouw)projecten goedkeurde als achteraf maar werd geregeld dat de hoeveelheid ammoniak en stikstofoxyde niet toenam. De Raad van State bepaalde dat dit voortaan van tevoren moest gebeuren. Zoniet, dan ging een project niet door. 

Handen in het haar

Sindsdien zitten overheid en bedrijfsleven met de handen in het haar. Enig concreet besluit van de Nederlandse regering was de verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg overdag van 130 naar 100 km. Maar dat leverde niet genoeg ‘stikstofruimte’ op voor het bedrijfsleven. Pleidooien om de veeteelt aan te pakken, leverden steevast protesten op van boeren. Ze reden met hun trekkers stapvoets op de snelweg naar Den Haag en veroorzaakten grote verkeersoverlast. 

Maat vol

Voor CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam is de maat vol: “Omdat de politiek weigert knopen door te hakken, kunnen bedrijven in de Rotterdamse haven niet verder. Ik verlang van het kabinet dat dit snel verandert.” De voortekenen zijn niet gunstig: op 17 maart waren er parlementsverkiezingen en sindsdien zit er nog weinig schot in de vorming van een nieuwe regering.

CO2

Castelein is wel tevreden over de Green Deal van de EU om de uitstoot van CO2 drastisch te reduceren. “Tot nu toe vulden lidstaten dat op hun eigen manier in. Dat leidde tot concurrentie tussen landen. Maar de Green Deal geldt voor alle lidstaten. Prima.” Castelein is niet bang dat ‘zijn’ haven de doelstelling niet haalt. “Wij kunnen als het moet onze CO2-reductieverplichting verdubbelen door opslag van CO2 in oude gasvelden onder de Noordzee.”

Groene waterstof

Maar uiteindelijk moet de industrie af van aardolie als brandstof en overstappen op groene waterstof. Om die reden is er een concurrentiestrijd losgebarsten tussen Europese havens die allemaal een graantje willen meepikken bij de ontwikkeling van die schone energiedrager. Castelein vreest de concurrentie niet: “Rotterdam is nog steeds de Europese energiehaven, 13% van alle geïmporteerde energie komt Europa binnen via onze haven. Vergeet ook niet dat we in de toekomst heel veel groene waterstof nodig hebben. Het is alleen maar goed dat er op diverse plekken initiatieven worden ontwikkeld.”

Kolenoverslag

Tot slot: groene toekomstbespiegelingen zijn mooi, maar in de tussentijd moet er wel geld worden verdiend. Dat leidde ertoe dat het eerste halfjaar van 2021 de overslag van de weinig milieuvriendelijke kolen in Rotterdam met 35,8% toenam. Castelein: “Dat komt door de vraag naar energiekolen uit Duitsland. Onze oosterburen hebben ervoor gekozen om eerst te stoppen met kernenergie en bruinkool en daarna pas in 2038 met steenkool. Overigens is het volume van de kolenoverslag de laatste vijf jaar met 44% afgenomen. Dus de dag dat het helemaal stopt zal voor de haven van Rotterdam geen probleem zijn.”

Adrie Boxmeer