Weerts Group bouwt logistiek complex van 250.000 m² in Luik

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren
Liege Airport, met onder meer zones Fontaine en Rouvroi (links)
Liege Airport, met onder meer zones Fontaine en Rouvroi (links) © Sowaer

Weerts Group zal een megalogistiek complex van maar liefst 250.000 m² bouwen naast Liege Airport. De vastgoedtak van de Luikse groep kreeg de volledige zone Fontaine toegewezen, die 36 ha groot is. Ze wordt gereserveerd voor logistieke activiteiten.

De zone Fontaine is ten westen gelegen van de luchthaven, in het verlengde van de startbaan. Sowaer, de Waalse openbare onderneming voor de luchthavens, kreeg zo’n jaar geleden het licht op groen om ze te ontwikkelen. De zone bestaat uit één perceel, dat is toegewezen aan Weerts Group. “De groep was op zoek naar een zeer groot terrein om een logistiek complex te ontwikkelen. Wij hebben beslist om met hen in zee te gaan omdat er niet zoveel bedrijven zijn die de kennis en de ervaring hebben met logistiek”, zegt Frédéric Masson, verantwoordelijke voor de economische zones bij Sowaer.

Over het project van Weerts Group is nog niet veel geweten, buiten het feit dat het complex 250.000 m² zal beslaan. Bij de groep kregen we geen antwoord. Ze wil eerst de omwonenden informeren vooraleer details vrij te geven. Donderdagavond organiseert ze een openbare informatiesessie.

Luchthavengerelateerde logistiek

“De activiteiten op de zone zullen sowieso luchthavengerelateerde logistieke activiteiten zijn. Dat staat in het ruimtelijke sectorplan. De bouw zal in fases gebeuren”, voegt Masson toe. Hij beklemtoont dat zeer grote terreinen in Wallonië schaars zijn en dat hij dan ook veel belangstelling voor het complex verwacht.

De aanleg van de zone start in principe in september. “Eerst worden de bestaande wegen afgebroken. Daarna worden nieuwe gebouwd, worden de nutsvoorzieningen aangelegd en wordt een groene bufferzone van maar liefst 50 m diep gerealiseerd”, voegt hij toe. Naar verwachting zullen de eerste gebouwen in 2023 operationeel zijn.

Naast de zone Fontaine staat er nog een zone van 20 ha in de steigers. “Die zone – Rouvroi genaamd – zal pas ontwikkeld worden als die van Fontaine achter de rug is. Ze zal eveneens gericht zijn op logistieke activiteiten.”

Weerts Group

Weerts Groep heeft drie takken: logistiek (Weerts Supply Chain), vastgoed en motorsport. De tak vastgoed stapte eind vorig jaar in een 50/50 joint venture met Ethias om een pan-Europese portefeuille van logistiek vastgoed uit te bouwen. De verzekeringsgroep zal systematisch 50% van alle logistieke ontwikkelingen van Weerts verwerven. Die kan daardoor sneller groeien. Dat blijkt nu uit het megaproject in Luik.

Philippe Van Dooren