Een op drie transportbedrijven rijdt al met alternatieve aandrijving

Nieuws, Logistiek
Yannick De Spiegeleir

30% van de Belgische transportbedrijven heeft al voertuigen met alternatieve aandrijving. Dat blijkt uit de transportstudie ‘Fuel for the future’, die ING liet uitvoeren samen met VIL, Logistics in Wallonia en hogeschool Thomas More.

De onderzoekers zochten antwoorden op verschillende vragen die in de transport- en logistieksector leven, zoals bijvoorbeeld in welke technologie ze moeten investeren om de transitie naar een koolstofarm transport te maken. Tegelijk schetst het rapport de visie van de sector. Die roept beleidsmakers op om werk te maken van ondersteunende maatregelen om de transportvloot te vergroenen.

Alternatieve aandrijving

In totaal namen 167 transportbedrijven deel aan de bevraging, die deel uitmaakt van het onderzoek. Vier op de vijf (80%) transportbedrijven in ons land willen hun activiteiten koolstofarm maken. Bijna een op de drie (30%) ondervraagden geeft aan voertuigen met alternatieve aandrijving te hebben in hun wagenpark. En meer dan de helft (53%) wil de transitie naar duurzame alternatieven maken uit ecologische overwegingen.

De vragen die in de sector leven, gaan verschillende kanten op: in welke technologie moeten transportbedrijven investeren? Welke kostprijs hangt daaraan vast en welke maatregelen kunnen die investeringen ondersteunen? Wat is de impact op het klimaat?

“De studie geeft onder meer een overzicht van alternatieve brandstoftypes en hun kostprijs, welke fiscaal interessante middelen er zijn om hierin te investeren en de klimaatimpact”, zegt Yves Goddefroy, business desk manager Antwerpen-Haven bij ING België.

Waterstof

De meest geschikte aandrijving voor zwaar en lang transport lijkt op dit moment waterstof, zo blijkt nog uit de bevraging. “De uitdaging hier is dat waterstof momenteel nog geen emissievrije brandstof is, want het aandeel groene elektriciteit in de energiemix is nog te klein om die waterstof op grote schaal te produceren”, klinkt het. Ook biodiesel zoals HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) kan snel economisch voordelig zijn, maar die brandstof is slechts beperkt beschikbaar. Het succes van elektrisch transport zal afhangen van de operationele inzetbaarheid én van het wettelijke kader.

Yannick De Spiegeleir