Deelplatform voor bruikleen logistiek materieel nu operationeel

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren
Orderpicktruck
Orderpicktruck © Motrac

VIL heeft een platform ontwikkeld dat bedrijven de mogelijkheid biedt om elkaars onderbenutte assets en diensten te gebruiken door vraag en aanbod te matchen. Het Sharing Logistics-platform, dat bruikleen mogelijk maakt, is nu online.

Met het Sharing Logistics-project heeft VIL de principes van de deeleconomie toegepast op de logistieke sector. “Onderbenutte werktuigen, zoals heftrucks en hoogtewerkers, of magazijnen delen in plaats van alles zelf individueel aan te kopen lijkt de logica zelve, maar de sector is op dit gebied zeer conservatief. Uit een bevraging blijkt dat een van de belangrijkste belemmeringen voor bedrijven om over te stappen op een deeleconomiemodel de mentaliteit en het gebrek aan vertrouwen is”, zegt projectleider Sophie Delannoy.

“Daarom wordt binnen het Sharing Logistics-platform op meerdere vlakken op betrouwbaarheid ingespeeld. Zo kunnen bedrijven een groep opzetten waarin enkel ‘trusted partners’ worden uitgenodigd. Daarnaast worden de transacties op een veilige manier bijgehouden en werd een contracttemplate opgemaakt voor bruikleen.”

Een belangrijk aspect is dat de assets niet onderling worden verhuurd, maar ze in bruikleen worden gegeven. “Om de administratie te vereenvoudigen, reikt het platform ook een checklist aan, waarin heikele punten als schadegevallen, laattijdige teruggave en verzekeringsaspecten worden aangepakt”, zegt ze.

Bruikleen

“Deze aspecten zijn niet onbelangrijk. Vandaag wordt al materieel uitgewisseld, maar dat gebeurt informeel en onder de radar. Het platform formaliseert de bruikleen en bouwt meer vertrouwen in. Het biedt ook de mogelijkheid om binnen een bedrijventerrein of logistieke zone een community op te bouwen om de bezettingsgraad te verhogen”, zegt Delannoy nog.

Zij verwacht dat het platform in eerste instantie gebruikt zal worden door bedrijven die een tijdelijke nood hebben aan bijvoorbeeld een heftruck of opslagruimte. “Zij zullen aan andere bedrijven vragen wie hen kan helpen. Dat zal de kiem zijn. Nadien kan dit uitgroeien tot meer structureel delen van materieel en ruimte binnen een netwerk van bedrijven die elkaar vertrouwen.”

Operationeel

Volgens Serge Gregoir, CEO van Eutraco – een van de deelnemers aan het project dat aan de basis ligt van de ontwikkeling van het platform – biedt de toepassing van het deeleconomieprincipe heel wat mogelijkheden. “Wij verwachten dat we via dit deelplatform de flexibiliteit zullen verkrijgen die we hard nodig hebben in onze groei en die we niet economisch verantwoord kunnen realiseren via de klassieke huurkanalen”, zegt hij.

Het Sharing Logistics-platform, dat samen met de hogeschool Howest werd ontwikkeld, is nu online. Bedrijven kunnen het testen en ook al actief gebruiken.

Philippe Van Dooren