Beroepsfederaties: “Uniformiteit lokale charters zwaar verkeer nodig”

Nieuws, Logistiek
Yannick De Spiegeleir
Charter zwaar verkeer Brugge
Charter zwaar verkeer Brugge © Stad Brugge

Beroepsfederaties Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en Febetra hebben hun handtekening gezet onder het nieuwe charter zwaar verkeer van de stad Brugge. “Overleg kan een wildgroei aan lokale maatregelen vermijden”, zegt Frederic Keymeulen (TLV).

Zwaar verkeer maximaal weren tijdens de schoolspits zonder er een verbod op te heffen. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe charter zwaar verkeer van de stad Brugge. Een uitgangspunt waarachter Febetra en TLV zich scharen.

Buitenlandse chauffeurs

“Brugge heeft voorafgaandelijk overleg gepleegd met ons, de beroepsfederaties, maar ook met andere steden. Dat is belangrijk voor een uniforme regeling om grote lokale verschillen te vermijden die er bijvoorbeeld al bestaan voor lage-emissiezones. Zeker voor buitenlandse chauffeurs wordt het anders nog moeilijk om het bos door de bomen te zien”, zegt Frederik Keymeulen, beleidsmedewerker mobiliteit en logistiek bij TLV. “Uniformiteit is de grote uitdaging in het last-mile vervoer. Denk aan tonnagebeperkingen, maar ook venstertijden en maximale afmetingen. Vanuit logistiek standpunt zijn uniforme regels wenselijk om alles efficiënt te plannen, maar je vermijdt ook onnodige extra kilometers en emissie.”

Goede leerling

Zowel Febetra als TLV stippen Brugge aan als goede leerling. “Hun aanpak kan als voorbeeld dienen voor andere steden en gemeenten”, zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra. “Ze hebben vooraf overleg gepleegd en begrijpen dat een verbod niet haalbaar is. Er is wel een engagement om zwaar verkeer tijdens de schoolspits zoveel mogelijk te vermijden.”

Degraef verwijst naar voorbeelden van Aalst en Borgerhout, waar wel een verbod werd geheven. “Vaak wordt er drastisch ingegrepen na een dodelijk ongeval zoals in Aalst, maar met een verbod schep je een gevaarlijk precedent. Want ook op andere plaatsen waar er een verhoogd risico is op ongevallen kun je ingrijpen en dan zijn we vertrokken.”

Yannick De Spiegeleir