Coronacrisis legt aanwervingen bij veel wegvervoerders stil

Nieuws, Logistiek
Yannick De Spiegeleir

Het aanwervingsbeleid van de ondernemingen in het wegtransport stond op een laag pitje in het vierde kwartaal van 2020. Ook de vervoeractiviteit in ons land boerde achteruit. De impact van de tweede lockdown was wel minder sterk dan de eerste.

Een en ander blijkt uit de conjunctuurenquête van Het Instituut Transport & Logistiek België (ITLB) voor het vierde kwartaal van het afgelopen jaar. “In de vervoersector maakten veel ondernemingen al gewag van een kalmere vervoeractiviteit in de vakantiemaanden juli en augustus van 2020. In de maanden september en oktober was sprake van een voorzichtig herstel maar vanaf november zijn de resultaten weer neerwaarts geëvolueerd”, constateert de marktobservator van het wegvervoer.

De sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg ging wel minder achteruit tijdens de tweede lockdown in 2020 in vergelijking met de eerste lockdown tijdens het voorjaar van datzelfde jaar. In het eerste en tweede kwartaal daalde de activiteit van het nationaal vervoer nog met respectievelijk 34% en 23%, in het vierde kwartaal is er sprake van een daling van 6,1%. Eenzelfde evolutie tekent zich af in het internationaal vervoer: een daling van 6,7% tegenover een krimp van 26,5% en 35,6% in de eerste twee kwartalen. Tegenover het derde kwartaal is er wel opnieuw een sterkere terugval van de activiteit.

Aanwervingsbeleid

Nog opmerkelijk is dat het chauffeurstekort veel minder acuut is, aldus het onderzoek van ITLB. “Het aanwervingsbeleid van de meeste ondernemingen in de sector lijkt stil te liggen. De personeelsbestanden van de chauffeurs, de niet-rijdende arbeiders en de bedienden zijn niet of nauwelijks veranderd. Ook het aantal vacatures bleef vrij stabiel in vergelijking met voorgaand kwartaal. Gemiddeld 17,9% van de bedrijven meldt een openstaande betrekking voor een chauffeur, gemiddeld 3,7% voor een niet-rijdende arbeider en 2,3% voor een bediende.”

Lichte stijging prijzen

Veruit de meeste vervoerbedrijven melden dat zowel de kostprijs als de vrachtprijs ongewijzigd gebleven zijn ten opzichte van het voorgaand kwartaal. De overige vervoerders signaleren grotendeels een verhoging van de kostprijs. Met betrekking tot de vrachtprijs is eveneens een kleine stijging genoteerd in het nationaal vervoer, terwijl het aantal dat op een verhoging wijst ongeveer in evenwicht is met het aantal dat een verlaging aanduidt in het internationaal vervoer. Na een daling in het derde kwartaal is de dieselprijs opnieuw iets gestegen naar het einde van 2020 toe.

Yannick De Spiegeleir