Chauffeurstekort in 2021 volledig terug van weggeweest

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

Het chauffeurstekort zal dit jaar opnieuw alarmerende proporties aannemen, vrezen de transportondernemers. Het wordt nog moeilijker om nieuw personeel aan te trekken omdat de arbeidsomstandigheden in COVID-tijd het beroep nog onaantrekkelijker maken.

De internationale unie voor het wegvervoer IRU hield eind 2020 en begin 2021 een enquête over het chauffeurstekort bij zo’n 800 transportbedrijven in 23 landen. Het aantal niet-ingevulde vacatures voor truckchauffeurs in Europa daalde vorig jaar met driekwart, van 24% tot 7%. De pandemie speelde daarbij een hoofdrol.

De ondernemingen verwachten dat door de herneming van de economie en de toegenomen vraag naar transport, het chauffeurstekort in Europa dit jaar weer tot 17% zal klimmen. Volgens Umberto de Pretto, secretaris-generaal van de IRU, is dat alarmerend omdat het tekort een bedreiging vormt voor het vervoer, de supplychains, de handel en dus de economie. Het probleem moet nu aangepakt worden”, zegt hij.

Demografische tijdbom

Het tekort op de markt aan opgeleide chauffeurs blijft het belangrijkste probleem, maar door de coronacrisis is het instroomprobleem verergerd. 2% van de chauffeurs zijn vrouwen en dat percentage daalt. Ook het aantal chauffeurs jonger dan 25 jaar daalt, en dat aantal was al laag. Die jongeren vertegenwoordigen nu amper 5% van het personeel.

“De gemiddelde leeftijd van de chauffeurs is nu bijna 50 jaar. Jaarlijks neemt die toe, zodat we kunnen spreken van een demografische tijdbom”, zegt de Pretto nog.

Volgens hem moeten de regeringen actie ondernemen op het vlak van leeftijd, veilige en leefbare parkings, opleiding en werkomstandigheden.

Slechtere werkomstandigheden

Dat laatste verdient nog meer aandacht dan vroeger. “Door de COVID-crisis hebben chauffeurs het moeilijker. Ze worden slecht behandeld op de laad- en lossites en bij de grenscontroles. De media hebben laten zien dat de arbeidsomstandigheden vorig jaar verslechterd zijn, wat het beroep nog minder aantrekkelijk maakt. Er zal pas verbetering komen als de chauffeurs met meer respect worden behandeld”, zegt de Pretto.

Volgens hem is dringend actie nodig. “De regeringen moeten in gang schieten om de toegang tot het beroep te vergemakkelijken, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de skills van de werknemers op te waarderen. Anders dreigen de supplychains onherstelbare schade op te lopen.”

Philippe Van Dooren