Actiegroepen kritisch voor plannen Containercluster Linkeroever

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Doel 2020, bewoners en actiegroepen uit het Waasland zijn kritisch voor de plannen rond de Containercluster Linkeroever. In die plannen vinden ze weinig terug van garanties die volgens hen onder minister Ben Weyts (N-VA) waren toegezegd.

De vooruitzichten rond het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) die de Vlaamse overheid, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) maandag voorstelden, vallen bij Doel 2020, de Wase landbouwers en diverse andere actiegroepen in verkeerde aarde. Ze vrezen dat er weinig overblijft van de consensus die bereikt werd onder het bewind van voormalig Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). In juni 2018 kwam die met een voorstel waarin het polderdorp Doel gespaard zou blijven. 

Beloftes nakomen

De eerdere publieke raadpleging rond de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven leidde tot verschillende bezwaarschriften uit de omliggende gemeenten. Doel 2020 lijst de grootste bezwaren op tegen de plannen die nu voorliggen voor de Containercluster Linkeroever. 

“In de definitieve havenuitbreidingsplannen wordt Prosperpolder-Zuid – eerder door de Raad van State als natuurcompensatie vernietigd – toch weer natuurcompensatiegebied. De buffers ter hoogte van Kieldrecht en Verrebroek worden amper verhoogd. Het voorkooprecht van de overheid bij privaatverkoop van onroerend goed werd recent toch weer uitgeoefend buiten het eigenlijke projectgebied. Ten aanzien van het bouwkundig erfgoed wordt geen actie ondernomen. Met de kap van honderden bomen op de Drijdijk wordt het historisch landschap verder verminkt. Aan het wind- en regendicht maken van panden in Doel werd de voorbije twee jaar amper iets gedaan. In Doel en het poldergebied wordt alles wat de leefbaarheid ten goede komt zonder meer afgeblokt. Er worden ook geen leegstaande panden vrijgegeven aan geïnteresseerden. Over een verbinding van Doel met Lillo wordt niets meer vernomen, ook al werd die piste ten tijde van Weyts onderzocht.”

‘Pacta sunt servanda’ voor de actiegroepen. Ze menen dus dat gemaakte afspraken moeten nagekomen worden. Ze wijzen erop dat de huidige procedures bij de Raad van State het project alsnog op losse schroeven kunnen zetten. “De bal ligt volledig in het kamp van de Vlaamse Regering en haar administratie”, klinkt het.

Michiel Leen