Laatste stukjes Waasland-West voor Aertssen en Tabaknatie

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) besliste recent over de laatste vijf beschikbare percelen in het Logistiek Park Waasland – fase West. MLSO start de komende weken gesprekken op met Aertssen Logistics NV en Tabaknatie NV met het oog op het sluiten van de concessieovereenkomsten.

Die laatste stukjes van het logistieke park waren gegeerd, zo blijkt. Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO, laat optekenen: “Naast Aertssen Logistics NV en Tabaknatie NV reageerden nog vier andere kandidaat-concessionarissen op de bevraging die MLSO dit voorjaar lanceerde. Maar het bleek onmogelijk om aan alle vragen tegemoet te komen. Met deze beslissing kiest MLSO voor het meest evenwichtige compromis voor de invulling van de laatste percelen. De vraag naar (logistieke) haventerreinen is duidelijk veel groter dan het huidige aanbod.”

Tijdens eerdere bevragingsrondes voor het Logistiek Park Waasland – fase West werden de afgelopen jaren percelen toegewezen aan Metalon, Agrityre en Aertssen Logistics NV, die ondertussen al operationeel zijn. Op het perceel dat begin dit jaar toegewezen werd aan ADPO, startten de voorbereidende grondwerken. Zij verwachten operationeel te zijn tegen medio 2020.

Michiel Leen